Politika pa zdaj sporoča zaposlenim: »Če ste okradeni za prispevke, je to le vaš problem! Pravna država vam je na razpolago!« Oškodovani naj sam išče pravico na sodišču, sicer bo imel nižjo pokojnino. Kako je mogoče sprejeti zakon v posmeh pravicam zaposlenih? Kako so ga lahko odobrili svet Zpiza, DS RS, socialni partnerji? Kako je mogoče, ko je v svetu Zpiza, ki šteje 26 članov, samo 7 članov iz vrst delodajalcev? V svetu, ki je to spremembo odobril, so bili: 7 članov, ki jih je imenovala vlada: mag. Nataša Belopavlovič, Valter Drozg, Miloš Pavlica, mag. Mojca Pirnat, dr. Tone Ploj, Jože Rangus, Mitja Žiher; 7 članov iz sindikalnih zvez oz. konfederacij: Lučka Böhm, Aljoša Čeč, Dorotej Čuček, Nadja Götz, Zdenko Lorber, Marjana Pantar Malec, Milan Utroša; 7 članov iz delodajalskega združenja: Vera Aljančič Falež, Dušan Bavec, Tomaž Bernik, Janez Braune, Tatjana Čerin, Samo Roš, Jože Smole; 3 člani iz zveze oziroma organizacije upokojencev: Breda Pečan, Branko Pintar, Anka Tominšek; 1 član iz reprezentativne invalidske organizacije: Dragutin Novak; in 1 član delavec zavoda: Tone Zorc.

Zakaj je svet Zpiza zatajil stališče: »Če delodajalec ni odvedel prispevkov, jih ni odvedel državi oziroma njeni instituciji, ne pa delavcu. Zato pa mora poskrbeti država s svojimi institucijami.« V Nemčiji velja zakon: »Delodajalec, ki pristojnemu zavodu ne plača prispevkov za socialno zavarovanje vključno s prispevki za delovno dobo, se ne glede na to, ali je bila plača izplačana ali ne, kaznuje z zaporno kaznijo do pet let.« Slovenska država oziroma Zpiz pa le obvesti zaposlenega, da naj kar sam poskrbi, da bodo zanj plačani prispevki.

Svetniki v DS RS, predsednica ZSSS Lidija Jerkič, predsednik Zdusa Janez Sušnik in vladni DeSUS, ali je to res dopustno in lahko zakonito? Neplačevanje prispevkov je kratenje ustavnih lastninskih pravic zaposlenim, kar je US ugotovilo že leta 2011. Predsednik DZ RS dr. Milan Brglez, ali je takšen zakon, ki ni v skladu z ustavo in grobo krši pravice zaposlenim, res sprejemljiv?

Franc Mihič, Ribnica