Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, je spomnil, da si Slovenija od osamosvojitve prizadeva izboljšati položaj Romov v državi, da smo oblikovali obsežen ideološki, programski in pravni okvir za lažje vključevanje Romov v širšo skupnost ter da je uresničevanje ukrepov v praksi uspešno, saj pri reševanju romske tematike sodelujejo predstavniki romske skupnosti z večinskim prebivalstvom.

Čeprav je bilo v zadnjih 25. letih v Sloveniji pri reševanju romske tematike storjenega veliko, pa moramo po Cerarjevih besedah vizijo izboljševanja položaja Romov uresničevati še naprej.

Za aktualno vlado je predsednik dejal, da je stremela k izboljšanju položaja romske skupnosti na vseh področjih, od bivanjskih razmer in zdravstva prek izobraževanja do zaposlovanja.

»Različnost nas bogati in je naša dodana vrednost«

»Od začetka mandata je bil naš cilj oblikovanje strpne, demokratične družbe brez predsodkov in brez stereotipov. Zavedamo se dejstva, da se različnosti ni treba bati, saj nas le-ta bogati in je naša dodana vrednost,« je poudaril Cerar.

Med ukrepi za izboljšanje položaja Romov je omenil dopolnitve zakona o romski skupnosti in sprejetje nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2017-2021, katerega ukrepi segajo na različna področja s poudarkom na dvigu izobrazbene ravni, zmanjšanju brezposelnosti, izboljšanju zdravstvenega varstva, izboljšanju bivanjskih razmer, odpravi predsodkov, stereotipov in diskriminacije, ohranjanju romske kulture, jezika in identitete ter spodbujanju informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti.

Udeležence slovesnosti sta pred svetovnim dnevom Romov, ki bo v nedeljo, nagovorila še predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc in podžupan soboške občine Boštjan Berlak.