Občani Gorij morajo v zadnjem času vse pogosteje dokazovati zakonitost in ustreznost svojih preteklih ravnanj različnim zavodom, inšpekcijam in podobno. Pod prijave, ki so krive za to, je po njihovih besedah podpisana civilna iniciativa Vršce. Člani civilne iniciative so ogorčeni, saj oni prijav pristojnim službam niso oddali, zato sumijo, da je nekdo zlorabil ime iniciative.

»Za zdaj vemo za pet ali šest takšnih primerov. Nekdo je na pristojne službe pisal prijave v našem imenu, in sicer za posege v prostor, ki segajo tudi desetletja nazaj,« pojasnjuje eden od članov civilne iniciative Vršče, čigar podatke hranimo v uredništvu. »Šlo je na primer za gradnjo nadstreška ob hiši in za odstranitev dreves izpred dvajset ali več let nazaj. Občani so nas klicali, zakaj jih prijavljamo, in nas obvestili o vsebini prijav. Eden od naših članov pa je prejel v vednost pošto zavoda za varstvo kulturne dediščine, v kateri nas obveščajo o postopku neke prijave.«

Dokazi o zlorabi imena

Da zagotovo ne gre za prijave, ki bi jih podajala civilna iniciativa Vršče, dokazujejo z dvema okoliščinama. »Dopise prijavitelj pošilja po navadni pošti, na koncu pa se podpiše z nazivom Civilna iniciativa Vršce. Naziv je napačen, saj mi uporabljamo ime Vršče, kot se je temu predelu vedno reklo, kljub temu da občina uporablja zapis Vršce,« opozarja naš sogovornik. »Mi kot civilna iniciativa tudi nikdar ne pošiljamo prijav po navadni pošti, ampak samo po elektronski pošti z našega elektronskega naslova,« še zagotavljajo v iniciativi.

Kot nam je povedal sogovornik, so o dogajanju obvestili vse institucije, s katerimi sodelujejo, na primer ministrstvo za okolje, različne zavode in inšpekcije. »Obvestili smo tudi policijo,« pravi in dodaja, da so jih tam opozorili, da ne gre za sum kaznivega dejanja, saj civilna iniciativa ni nikjer registrirana, kot to velja za društva, ki imajo tudi uradno ime.

Dogajanje se zdi nenavadno in nerazumljivo tudi županu občine Gorje Petru Torkarju, ki pravi, da so ga na podlagi prijave, pod katero je podpisana civilna iniciativa, obiskali z zavoda za varstvo kulturne dediščine (in ugotovili, da ni kršil predpisov). »Občanka pa mi je potožila o postopku, ki so ga inšpektorji uvedli zoper podiranje dreves, ki sega v leto 1986,« navaja. »Nenavadno se mi zdi, da se to dogaja v tako majhni in tako povezani skupnosti, kot so Gorje. Povsem običajno je, da se občani ne strinjajo z vsem, kar počnemo na občini. Misliti moramo na vse občane in delati v njihovo korist ter zakonito, prav zato bi se mi zdelo primerno, da bi se stvari reševale s konstruktivnim dialogom,« opozarja.

»Predvidevamo, da nekdo želi škoditi članom in imenu Civilna iniciativa Vršče, ki združuje ljudi, ki nasprotujemo projektu Občine Gorje OPPN Vršce,« pa so zapisali v civilni iniciativi. Da bi se zaščitili in preprečili zlorabo imena, bodo dopise še naprej pošiljali po elektronski pošti, vse priložene dokumente pa bodo opremili še s štampiljko.

Osredotočeni le na »svoj teren«

»Vsekakor smo za to, da se stvari, če niso v skladu s predpisi, uredijo, a ne na takšen način in z zlorabo našega imena,« je pojasnil njihov član in dodal, da se pri svojem delovanju osredotočajo zgolj na postopke, povezane s prostorskim načrtom Vršč, ne pa tudi na načrte drugod po občini.

Sotesko Vintgar obišče okoli 300.000 ljudi na leto, kar predvsem poleti povzroča nevzdržne prometne razmere v Podhomu, delu občine, kjer je ena od dveh vstopnih točk v sotesko. Na občini so se zato lotili priprave podrobnega prostorskega načrta, ki naj bi bil podlaga za ureditev parkirišč in sanitarij. Občani, zbrani v civilno iniciativo Vršče, pa občinskim načrtom nasprotujejo in za razbremenitev prometa v Podhomu predlagajo ureditev parkiranja na bolj oddaljenih parkiriščih in ne pred vstopom v Vintgar.