Kot pravijo zgodovinski viri, je stotnik avstrijske vojske že leta 1881 narisal skico mozaika iz Rosovih grobelj v Šmartnem v Tuhinju, ki je danes shranjen v Narodni galeriji Slovenije v »popotni risanki«, kot jo imenuje dr. Emilijan Cevc. Dr. Dragan Božič je leta 1995 postavil hipotezo, da predstavlja ta mozaik del zgodnjekrščanske cerkve, kar je spodbudilo geofizikalne raziskave, ki jih je predlansko jesen in lansko pomlad v sodelovanju z ekipo GeArch izvajal dr. Mušič. Rezultati so pritrdili, da je na trasi v neposredni bližini šole objekt. Z meritvijo magnetne upornosti so se pokazali obrisi tlorisa objekta, za katerega lahko na podlagi doslej znanih najdb in s primerjavo podobnih objektov iz Slovenije in širšega okolja skoraj z gotovostjo trdimo, da predstavlja ostanke zgodnje krščanske cerkve, sta prepričana strokovnjaka, ki bosta slušatelje navdušila s številnimi podrobnostmi raziskovanja. »Zemljišče Rosovo groblje je v zasebni lasti, na njem sta travnik in njiva. V sodelovanju z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU se Medobčinski muzej Kamnik dogovarja z občino Kamnik za arheološke raziskave v omejenem obsegu. Trenutno še nismo prišli do finančnih sredstev in zadeva še stoji,« je povedala Janja Železnikar iz Medobčinskega muzeja Kamnik. Dodala je, da razen na območju njive najdišče ni ogroženo, saj se ne posega v arheološke plasti, tako da lahko ostane nedotaknjeno še kar nekaj desetletij. Na šoli bodo dan odprtih vrat že ob 10. uri polepšali s prireditvijo Mavrica kulture, ki jo pripravljajo učenci. Pripravili so razstavo na temo kulturne dediščine, predstavila pa se bosta tudi otroški in mladinski pevski zbor, gledališka skupina Raglje, zaplesali bodo tudi nekaj ljudskih plesov in predstavili turistični projekt ŠtajnPlac. Obiskovalcem bodo postregli z domačim kruhom, ki ga bodo učenci spekli v krušni peči.