Rim odpoklical svoje plačance

Urad za informacije pri Vojni upravi Jugoslovanske ljudske armade sporoča:

V zadnjih dneh je skupina italijanskih učiteljev iz jugoslovanske cone STO brez vednosti pristojnih oblasti zapustila svoja službena mesta in odšla v Trst. Preiskava je ugotovila, da so ti učitelji razvijali vohunsko delavnost v korist CLN-ovskega vohunskega centra italijanske vlade v Trstu in da so zapustili področje na direktivo tega centra. Za svoje vohunsko delo so dobivali stalne mesečne prejemke v lirah (…).

Lahko torej rečemo, da je Rim svoje plačance v coni B – ali bolje rečeno: najbrž samo šele del svojih plačancev – odpoklical kot je bil v svojih načrtih pritiska in diplomatične igre že v naprej določil. (…)

Primorski dnevnik, 9. aprila 1952

Ogorčeni protesti proti obsodbi v Lucci

KOPER – Včeraj je bilo v nabito polnem koprskem gledališču protestno zborovanje bivših partizanov proti obsodbi garibaldinskih borcev v Lucci. Zborovanje je izzvenelo kot protest ne samo zaradi justičnega zločina v Lucci, temveč tudi kot obsodba vseh pojavov novega fašizma, ki jih opazujemo danes v Italiji.

Govorniki so poudarili, da italijanska vlada s takimi procesi, s ščuvanjem šovinizma in z iredentističnimi manevri podpira porajanje novega fašizma. Govorila sta tudi bivša garibaldinca tovariša Aldo Plaino in Vittorio Iuri - Marko, ki ju je sodišče v Lucci obsodilo na visoke zaporne kazni. Zahvalila sta se jugoslovanski vladi, ki je prva dvignila glas in protestirala proti insceniranemu fašističnemu procesu v Lucci in proti obsodbi junaških garibaldinskih borcev, ki so krivi samo tega, da so se borili za svobodo proti najhujšemu sovražniku – nacifašizmu. (…)

Primorski dnevnik, 10. aprila 1952

»Giustizia romana« bo njihov konec

Od stalnega naletavanja se enkrat do dvakrat na leto sproži v Italiji plaz uradne gonje proti Jugoslaviji in prav tolikokrat dajo duška svojim pohlepom italijanski imperialisti in fašisti. (…)

Vse je kazalo, da je fašistično poglavje v zgodovini zaključeno in da bo mogoče živeti in delati v miru. Vendar pa se je začel fašizem obujati. Pri njegovem ponovnem oživljanju so pomagali na žalost vodilni krogi nekaterih večjih držav, ki še vedno nočejo razumeti, da je špekulacija z malimi narodi v očitnem nasprotju z demokratičnimi načeli in pomeni v našem primeru veliko krivico Jugoslaviji, ki je v zadnji vojni doprinesla tako velike žrtve. (…)

Dvignil se je po vsej naši domovini od Soče in Trsta do Bitolja val nepopisnega ogorčenja. S tem morda niso računali niti De Gasperi, niti njegovi podrepniki v Trstu, niti ne morda vladni krogi na zapadu, ki mogoče končno le spoznavajo, da z jugoslovanskimi narodi ni mogoče mešetariti. (…)

Slovenski Jadran, 11. aprila 1952

Slovenci v Italiji niso zapostavljeni…

Te dni je na občinski deski v Gorici izstavljen imenik 84 ljudskih sodnikov porotnikov. Med njimi ni niti enega Slovenca!

Demokracija, 11. aprila 1952

V soboto 5. t. m. je bila v Ptuju ponovna demonstracija

Dogodki, ki se te dni odvijajo v Trstu, v coni A Svobodnega tržaškega ozemlja in v Italiji, navdajajo s skrbjo slehernega Slovenca in Jugoslovana, navdati pa morajo s skrbjo tudi vsakogar, ki so mu pri srcu pravni in moralni temelji miru in znosnega sožitja med civiliziranimi narodi. Da se široke ljudske množice narodov Jugoslavije tega zavedajo, so pokazale demonstracije širom naše države po večjih in manjših mestih, kjer se je ljudstvo spontano zbiralo in protestiralo proti reševanju tržaškega vprašanja brez sodelovanja Jugoslavije (…).

Tako je bilo povsod po domovini. Poglejmo pa, kako so potekale te demonstracije v soboto, 5. aprila t. l., popoldne v Ptuju na pobudo Mestnega odbora OF v Ptuju kljub temu, da je bila večina Ptujčanov iz dnevnega časopisja in iz radijskih poročil o vsem dogajanju v Italiji, v Trstu in demonstracijah po naši državi dobro seznanjena in kljub temu, da so bila tekom dneva obveščena vsa podjetja in ustanove, mestno prebivalstvo pa je bilo o popoldnevni demonstraciji obveščeno potom zvočnikov. Udeležba je bila porazna. Nihče ne bi mogel verjeti, da so tokrat pokazali Ptujčani tako malo zanimanja za klic Fronte. (…)

Ptujski tednik, 11. aprila 1952

Bela krajina protestira proti nasilju

Pohlepne želje Italijanov po naši zemlji so vzbudile spontano ogorčenje po vsej Beli krajini, od koder še vedno prihajajo na naše državno vodstvo resolucije, ki trdno zahtevajo, da umaknejo pohlepneži svoje roke od naše zemlje in Trsta, kateremu naj se odloči pravica, ki mu gre. Po vseh večjih krajih so bila protestna zborovanja , ki so se jih udeležile stotine in tisoči ljudi. (…)

Dolenjski list, 11. aprila 1952

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si