Predlog za dopolnitev ustavnega zakona sta pripravili SDS in NSi. Strokovna komisija v sestavi France Arhar, Rado Pezdir, Dominika Švarc Pipan, Gorazd Podbevšek in Drago Zadergal, ki jo je imenovala ustavna komisija, ga je preučila in ocenila, da v predlagani obliki neprimerno posega v poslovno odločanje NLB in v pravico neodvisnega odločanja slovenskih sodišč, del pa je vsebinsko neustrezen.

Zato je pripravila alternativni predlog, po katerem naj se vnese opredelitev t. i. izjeme javnega reda, na podlagi katere lahko NLB ter sodišča v Sloveniji in v tretjih državah zavrnejo izvršljivost hrvaških sodnih odločb. Predlagala je tudi jasen zapis, da so odločitve hrvaških sodišč glede nekdanjih varčevalcev v nasprotju s slovenskim javnim in ustavnim redom ter z mednarodnimi obveznostmi Hrvaške ter ponovi stališče Slovenije, da NLB ni univerzalna pravna naslednica LB.

Ob tem je ocenila, da Slovenija na podlagi zakonov ali drugih aktov proti Hrvaški lahko sprejme protiukrepe, ki morajo biti skladni z mednarodnim pravom. Tako je pripravljena ali DZ ali vladi pomagati pri razmisleku in pripravi protiukrepov. Pričakovati je, da bodo člani ustavne komisije DZ ta napotila upoštevali. To so napovedali v SD, v SMC so mnenje ocenili kot dobro popotnico za enotno politično odločitev, poslanska skupina DeSUS bo o tem govorila oz. odločala v petek.