PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE

Želiš delati z ljudmi iz vse Evrope, izboljšati svoje znanje tujih jezikov in si ob tem nabrati izkušnje za delo v mednarodnem okolju? Potem je praksa v Evropskem parlamentu prava stvar zate. Parlament dvakrat letno razpisuje prakse Roberta Schumana, s katerimi univerzitetnim diplomantom najrazličnejših smeri omogoči, da se seznanijo z njegovim delom v okviru sprejemanja zakonodaje, prevajanja in odnosov z javnostmi.

Prakso lahko opravljaš v Bruslju, Strasbourgu in drugih mestih v državah članicah EU. Prakse so plačane in trajajo pet mesecev. Prevajalske prakse, ki sicer lahko trajajo različno, so na voljo tudi za tiste, ki še študirajo (ti prejemajo nižje mesečno nadomestilo). Začetek: v oktobru 2018. Več si poglej v VIDEU! Rok za prijavo: 15. 5. 2018

bit.ly/Evropski_parlament_prakse

Evropska centralna banka

Evropska centralna banka (ECB) je objavila prosta pripravniška delovna mesta v generalnem direktoratu za operacije na trgu, ki je odgovoren za monetarno politiko in operacije Eurosistema. Zahtevana izobrazba: najmanj univerzitetna diploma iz ekonomije, ekonometrije, statistike, matematike, financ, računovodstva oz. druge ustrezne discipline. Potrebna druga znanja in veščine: ozaveščenost o strukturah in razvoju finančnih trgov in / ali tržnih operacijah, izkušnje z bazami in upravljanem podatkov ter poznavanje nekaterih od naslednjih aplikacij: Oracle SQL, VBA za MS Excel, Matlab, Stata, Bloomberg, Thomson Reuters Eikon, Python ali Java. Natančnejši pogoji so na voljo na njihovi spletni strani. Mesečno plačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu ob Majni. Rok za prijavo: 16. 4 .2018

http://bit.ly/ECB_DG_Market_Operations_Traineeships

Evropsko računsko sodišče

Varuh financ EU Evropsko računsko sodišče organizira delovno prakso na področjih, povezanih z delom sodišča, ki se bo pričela v septembru 2018, sicer pa vsako leto poteka v treh obdobjih. Delovna praksa se odobri za 3, 4 ali največ 5 mesecev. Lahko je plačana (1120 EUR mesečno) ali neplačana, odvisno od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Zanjo se lahko poteguješ, če imaš univerzitetno diplomo ali pa si končal_a vsaj štiri semestre univerzitetnega študija na enem od področij, ki je v interesu Sodišča: revizija, proračun, računovodstvo, upravne zadeve, kadrovske zadeve, prevajanje, komuniciranje, mednarodni odnosi, pravo, arhiviranje ipd. Kraj: Luxembourg. Rok za prijavo: 31.5.2018

http://bit.ly/ERS_vloga_za_prakso

Agencija EU za temeljne pravice

Agencija EU za temeljne pravice (FRA), s sedežem na Dunaju, ki evropskemu parlamentu, svetu, komisiji in odločevalcem v državah članicah zagotavlja neodvisne nasvete na področju človekovih pravic, razpisuje devetmesečna pripravništva. Namenjena so svežim univerzitetnim diplomatom vsaj prvega izobraževalnega cikla, v duhu vseživljenjskega učenja pa so dobrodošli vsi, ki so na začetku nove karierne poti. Možno je opravljanje pripravništva na enem izmed petih področij – oddelkov FRA: (1) urad direktorja, (2) korporativne storitve, (3) enakost in državljanske pravice, (4) svoboščine in pravosodje, (5) komuniciranje / promocija temeljnih pravic. Razpisan je tudi poseben program stažiranja za pripadnike romske skupnosti. Večina pripravnic_kov bo delo začela 1. oktobra, nekateri pa tudi 1. marca prihodnje leto. Pripravništva so plačana. Rok za prijavo: 30. 4. 2018 do 13. ure.

http://bit.ly/FRA_Traineeship_Programme2018-19

Za boj proti mednarodnemu kriminalu in terorizmu

Te zanima boj proti mednarodnemu kriminalu in terorizmu? Morda za začetek izza pisalne svoje mize? Evropski policijski urad EUROPOL išče nove moči za pomoč pri organizaciji Evropskega srečanja vodij policij (EPCC) 2018 – in drugih notranjih in zunanjih dogodkov. Naloge novega člana ekipa bodo predvsem povezane z logistiko, protokolom in komuniciranjem, kar obsega pisanje pisem, vzdrževanje podatkovnih zbirk in podobne zadolžitve. Delo je zelo razgibano, zanj bo potrebna dobra mera prilagodljivosti in ustvarjalnega mišljenja. Tvoja izobrazba: študent ali diplomant relevantnega področja (družbene ali politične vede, medijske študije, korporativno komuniciranje, organizacija dogodkov). Kriteriji izbora bodo pod drobnogled vzeli še tvoje izkušnje in spretnosti z organizacijo dogodkov, seminarjev in konferenc, pripravo promocijskih aktivnosti ipd. Začetek: 1. junij. Trajanje 3+3 mesece. Plačilo: 793 EUR. Kraj: Haag. Rok za prijavo: 12. 4. 2018

http://bit.ly/EUROPOL_EPCC2018

Natečaj Alojza Peterleta

Poslanec v Evropskem parlamentu Alojz Peterle (ELS) mlade med 21. do 30. letom starosti vabi k sodelovanju na natečaju, ki bo trem izbranim kandidatom omogočil opravljanje enomesečnega plačanega stažiranja v njegovi pisarni v EP. Prijaviš se z oddajo življenjepisa, motivacijskega pisma in eseja na eno od aktualnih tem, ki so objavljene na njegovih spletnih straneh in se dotikajo različnih področij Evropske unije. Natečaj bo potekal v dveh krogih, finalisti pa bodo na petih srečanjih dobili možnost, da poglobljeno spoznajo delovanje EU in vidike slovenskega članstva v njej. Delo v pisarni Alojza Peterleta sicer posega predvsem na področja okolja, zdravja in zdrave prehrane ter zunanjih zadev. Rok za prijavo na razpis: 22. 4. 2018

http://bit.ly/APeterle_natečaj_stažiranje

Evropski center za moderne jezike

Medsebojno razumevanje je pogoj za skupno življenje in sožitje. V okviru Sveta Evrope deluje Evropski center za moderne jezike (ECML), ki vodi mednarodne projekte, si prizadeva za spodbujanje odličnosti na področju poučeva nja in Evropejcem pomaga pri bolj učinkovitem učenju le teh. Dvakrat letno za študente dodiplomskega ali – še bolje – podiplomskega študija razpiše: (1) pripravništva v administraciji, ki pokrivajo podatkovne baze projektov in finančne dokumente centra; (2) programska pripravništva, za nemoten potek projektov jezikovnega izobraževanja; (3) pripravništva v centru za komuniciranje, dokumentacijo in vire; in (4) pripravništva za splet, ki se osredotočajo na delo na vizualni podobi centra. Pripravništva trajajo šest mesecev. Pogoj je znanje angleščine ali francoščine, zaželeno je osnovno znanje nemščine. Predvidena mesečna žepnina znaša 720 evrov. Kraj: Gradec. Rok za prijavo: 31. 8. 2018

http://bit.ly/ECML_traineeship

World Vision

World Vision je mednarodna organizacija za dobrodelno in razvojno pomoč in zagovorništvo. Za premagovanje revščine in nepravičnosti sodeluje z otroci, družinami in različnimi skupnostmi. Prisotna je v skoraj 100 državah po vsem svetu. World Vision & njihovo predstavništvo v Bruslju (EUREP) za obdobje enega leta zaposlita pripravnika_co za administracijo in finance, ki bo deloval v ekipi za management. Uspešen kandidat bo (po možnosti) imel zaključeno diplomo iz ekonomije, upravljanja poslov ali upravljanja IKT. Zahtevano je znanje ANG in FR jezika. Rok za prijavo: 8. 4. 2018

http://bit.ly/WorldVision_Administration_Finance_Trainee

Energetika

Želiš biti del energetskega prehoda? Lahko pripomoreš k večji trajnosti evropskih in svetovnih trgov in nabereš dragocene izkušnje kot pripravnik_ca v SolarPower Europe. Če si (skoraj) že zaključil_a študijski program s področja vodenja poslov, trženja, inženiringa, naravoslovnih znanosti ali podobno, se poteguj za delovno mesto pripravnika za tržne informacije v oddelku za politike. Tvoje naloge: tržne raziskave in analize, podpora razvoju podatkovnih baz in modelov za ocene trga, tržne napovedi in priporočila za oblikovanje politik, sodelovanje z mednarodnimi akterji. Pripravništvo traja šest mesecev in je plačano. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 8. 4. 2018

http://bit.ly/SolarPower_Europe_Market_intelligence_intern

Evropsko združenje za bioindustrijo

Evropsko združenje za bioindustrijo (EuropaBio) se ukvarja z raziskavami, razvojem, testiranjem, proizvodnjo in trženjem biotehnoloških izdelkov in procesov. Predstavlja številna nacionalna združenja za biotehnologijo v Evropi, ki predstavljajo več kot 1.800 biotehnoloških MSP. Ima majhno, vendar dinamično večkulturno komunikacijsko ekipo, ki skozi različne kanale komuniciranja spodbuja evropsko biotehnološko industrijo. Ekipa medse vabi pripravnika_co z zanimanjem za področje komuniciranja in z izjemno visokim nivojem rabe angleškega jezika (C2).

Tvoje naloge bodo vključevale npr.: spremljanje dnevnih novic in poročanje timu, pomoč pri posodabljanju spletnega mesta, družbenih omrežjih, pošiljanju novic ter organizaciji dogodkov. Trajanje: 6 mesecev. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 19. 4. 2018

http://bit.ly/EuropaBio_Communications_Events_Intern

Vetrna energija

Evropsko združenje za vetrno energijo (WindEurope) je glasnik vetrne industrije in podpornik politike vetrne energije. Trenutno nabira nov zagon: za obdobje šestih mesecev zaposli pripravnika_co v ekipi, ki se ukvarja z organizacijo programov konferenc. Izbran_a kandidat_ka bo tako sodelovala pri organizaciji dogodka WindEurope Conference 2018 v Hamburgu in načrtovanju dogodkov za leto 2019 (Bilbao, Tech19, Copenhagen). Učni cilji pripravništva: spoznati sektor vetrne industrije (tehnologije, trge, družbene vplive, deležnike); pridobiti boljši vpogled v energetsko politiko EU; pridobiti vpogled v organizacijo konferenc in sejmov svetovnega kova; pridobiti vpogled v delovanje gospodarskega združenja ... in se ob enem dobro zabavati! Razpis razkriva tudi, da te čakata zahtevno, večkulturno in dinamično okolje ter zelo konkurenčno plačilo. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: že (!) 6. 4. 2018

http://bit.ly/WindErurope_Conference_Programmes_Team

Še vedno se lahko prijaviš

Februarja so se odprle prijave za pripravništva, ki jih Sodišče Evropske unije ponudi vsako jesen. Pričnejo se oktobra, trajajo pet mesecev in so plačana (1120 evrov mesečno). Opravljajo se predvsem v direktoratih za pravno prevajanje, direktoratu za raziskave in dokumentacijo, direktoratu za komuniciranje, direktoratu za protokol in obiske, pri pravnem svetovalcu za upravne zadeve, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča in direktoratu za tolmačenje (tukaj so prakse krajše). Kandidati so univerzitetni diplomirani pravniki ali politologi (smer pravo), oziroma diplomirani konferenčni tolmači, ki so kandidati za prakso v direktoratu za tolmačenje. Za opravljanje dela je zaželeno dobro poznavanje francoščine. Rok za prijavo: 15. 4. 2018

http://bit.ly/SodiščeEU_praksa

Zaščita človekovih pravic

Pridruži se Svetu Evrope in sodeluj pri zaščiti človekovih pravic, vladavine prava in demokracije v 47 državah članicah. Če imaš univerzitetno izobrazbo vsaj prve stopnje, znanje o delovanju in nalogah te medvladne organizacije ter željo po pridobivanju praktičnih izkušenj, se odpravi v Strasbourg – septembra 2018 so na sporedu nova: jesenska petmesečna pripravništva. Pripravništva pri Svetu Evrope niso plačana, vendar bo že hitra raziskava na spletu navrgla nekaj možnosti mednarodnih štipendij, za katere lahko zaprosiš, zato ne odlašaj: izpolni prijavni obrazec v angleškem ali francoskem jeziku. Rok za prijavo: 5. 4. 2018

bit.ly/COEtraineeSt

ZAPOSLITVE

Te zanima delo v javni službi? Želiš sodelovati pri spreminjanju Evrope in si pripravljen_a stopiti na stimulativno in izzivov polno poklicno pot? Torej nikakor ne zamudi generalnega natečaja za zaposlitev v institucijah EU, ki je namenjen univerzitetnim diplomantom (nivo AD 5). Vsako leto v istem – spomladanskem – obdobju Služba za izbor kadrov v evropskih institucijah EPSO sprejema prijave na natečaj za generaliste. Pogoji za prijavo na razpis zahtevajo, da imaš državljanstvo EU, obvladaš 2 uradna jezika in imaš diplomo prve stopnje (ali višje) iz kateregakoli področja. Delovne izkušnje pa niso zahtevane. Tudi študenti zadnjega letnika univerzitetnega študija (prve stopnje) se lahko prijavijo, če bodo diplomirali najpozneje 31. julija 2018. Kandidati bodo povabljeni, da se udeležijo izbirnega postopka, v katerem se preverjajo njihove strokovne spretnosti in splošne kompetence. Pri tem bo potrebno pomesti z vseevropsko konkurenco! Rok za prijavo: 10. 4. 2018 ob 12. uri.

http://bit.ly/EPSO_upravni_uslužbenci_diplomanti

Natečaj za upravne uslužbence za revizijo

Služba za izbor kadrov EPSO je na svoji spletni strani objavila tudi natečaj za upravne uslužbence za revizijo, ki je prav tako namenjen začetkom na karierni ravni (AD 5), kar pomeni, da delovne izkušnje niso zahtevane. Za prijavo je potrebno obvladati dva uradna jezika: prvi jezik na nivoju C1 in drugega – ki mora biti angleščina ali francoščina – na nivoju B2. Pogoj je diploma prve (ali višje) stopnje iz študija v povezavi s predvidenimi nalogami (ali enakovredne poklicne kvalifikacije: glej razpis). Kandidati morajo diplomirati najpozneje 31. julija 2018. Revizorji institucij EU so odgovorni za finančno revizijo, revizijo smotrnosti poslovanja in notranjo revizijo. Poleg tega dajejo zagotovila in opravljajo svetovalne storitve na vseh področjih delovanja EU ter lahko v tej vlogi delujejo v različnih državah ali mednarodnih organizacijah. Išče se kar 80 uspešnih kandidatov! Rok za prijavo: 24.4.2018 ob 12. uri.

http://bit.ly/EPSO_upravni_uslužbenci_za_revizijo

Pripravništvo v Evropski potrošniški organizaciji

Evropska potrošniška organizacija BEUC išče pravnega pomočnika za delo na pravnih vprašanjih EU, ki so pomembna za potrošnike. Sekretariatu BEUC in njihovim članom bo pomagal pri prizadevanjih za vpliv na zakonodajo in politike EU. Ponujajo: zaposlitev za eno leto, nerutinski delavnik in zelo konkurenčno plačilo. Zahtevajo: magisterij iz prava, minimalno 1 leto delovnih izkušenj, poznavanje delovanja evropskih institucij, dobro znanje angleščine, znanje francoščine pa predstavlja prednost ipd. Iščejo: kandidata, ki bo lahko zelo hitro zasedel prosto delovno mesto. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 8. 4. 2018

http://bit.ly/BEUC_Legal_Assistant

Delo v VVA Consulting

VVA Consulting je mlado, hitro rastoče podjetje na področju oblikovanja javnih politik, ki evropskim institucijam in drugim strankam nudi ekonomsko, tržno in regulatorno svetovanje. Ima širok projektni portfelj, ki vključuje različna vrednotenja, ocene stroškov in učinkov zakonodaje, ekonomske in trže analize ter raziskave socialnih politik. Trenutno objavlja prosto delovno mesto z nazivom: raziskovalni analitik / nižji svetovalec, ki bo dopolnil njihovo – že tako odlično – ekipo z delom na področju: postavljanja ciljev in predlogov izvedbe, zbiranja in analiziranja podatkov v njihovih projektih itd. Pogoji: (1) magisterij iz relevantnega področja (ekonomije, politične vede, pravo ipd.); (2) temeljito znanje angleškega jezika (zaželeno znanje še enega jezika); (3) od 0 do 2 leti delovnih izkušenj, (4) izkazan interes za javne politike EU. Uspešnega kandidata bo vodila tudi močna samo-motivacija! Rok za prijavo: prijavi se čimprej!

http://bit.ly/VVAConsulting_Reserach_Analyst_jrConsultant slo