Marca se je na novo prijavilo 5254 brezposelnih, 2,2 odstotka več kot februarja in 10,8 odstotka manj kot marca lani. Med novoprijavljenimi je bilo 2889 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 677 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 644 iskalcev prve zaposlitve. Od 9717 brezposelnih, ki jih je zavod marca odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 8194 oseb, kar je 45,3 odstotka več kot februarja in 15,4 odstotka manj kot marca lani.

Marca se je na mesečni ravni brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj na območju Murske Sobote (-8,8 odstotka), Sevnice (-8,1 odstotka), Kranja (-7,6 odstotka) in Ptuja (-5,7 odstotka).

Največ brezposelnih prijavljenih na območju Ljubljane

Na letni ravni je število registriranih brezposelnih najbolj upadlo v območni službi Trbovlje (za 22,8 odstotka na 2479), najmanj pa v območni službi Novo mesto (za 9,5 odstotka na 3896 oseb). Največ brezposelnih je prijavljenih v območni službi Ljubljana, 23.449, glede na marec lani se je njihovo število znižalo za 13,1 odstotka. V prvem četrtletju letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 84.941 brezposelnih, kar je 15,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

V trimesečju se je na zavod na novo prijavilo 21.609 brezposelnih, kar je 12,8 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (13.305 oz. 10 odstotkov manj), sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (2781 oz. 32,3 odstotka manj) ter iskalci prve zaposlitve (2142 oz. 16,6 odstotka manj). Iz evidence se je odjavilo skupaj 25.449 brezposelnih, od teh 20.014 zaradi zaposlitve, kar je 10,3 odstotka manj kot v lanskem prvem četrtletju.

Po zadnjih podatkih državnega statističnega urada, ki so na voljo za januar, je bilo v državi 854.391 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,2 odstotka manj kot decembra in 3,9 več kot januarja lani. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila januarja 9,3 odstotka.