V naslednjih mesecih zunanje temperature naraščajo do poletne vročine, ko tudi v stanovanjih, pisarnah in drugih notranjih prostorih čutimo grelno moč sonca na strehah zgradb.

Ugoden hladilni učinek zelenih streh

Ena glavnih prednosti zelenih streh je njihov ugoden hladilni učinek, s katerim zmanjšujejo ali celo preprečujejo poletno pregrevanje podstrešnih prostorov stavb, na katerih so nameščene. Ta učinek dodatnega hlajenja zelenih streh je opazen tudi pri dobro toplotno izoliranih strehah, učinek pa je pri temnejših odtenkih površin streh še toliko boljši. Zelena streha namreč z izhlapevanjem shranjene padavinske vode oddaja prejeto toploto v okoliški zrak in s tem neposredno hladi konstrukcijo, podobno kot se človeško telo hladi z znojenjem. S tem se poveča bivalno ugodje in hkrati zmanjšajo stroški za hlajenje, vse to ob brezplačni padavinski vodi, ki se je zadržala v zeleni strehi, namesto da bi jo vso spustili v odtoke. Zmanjšanje iztoka padavinske vode v odtoke je lahko ob začetnih nalivih izdatno (70–90 %), s tem pa je možno zmanjšati komunalne dajatve na odvajanje padavinskih vod s strešnih površin.

Obenem je zaradi hladilnega učinka zelene strehe veliko manj temperaturno obremenjena osnovna hidroizolacija na ravni strehi, ki je glavni element vsake strehe. To pomeni manj temperaturnih deformacij, zaščito pred UV- sevanjem in zaščito pred mehanskimi poškodbami (hoja, ptice …), kar pomeni večjo trajnost hidroizolacije in posledično daljšo življenjsko dobo strehe. Da bi bil hladilni učinek čim večji, je seveda dobro, da je zelena streha sposobna vpijati in shraniti čim več padavinske vode, hkrati pa naj bo lastna suha teža strehe čim manjša zaradi obtežbe na osnovno streho. Da bi bila hkrati čim lažja, hitrejša in ekonomična tudi montaža, je bil razvit sistem ekstenzivne zelene strehe Urbanscape z veliko sposobnostjo zadrževanja vode.

Preprosta in hitra montaža zelene strehe Urbanscape

Sistem Urbanscape je sestavljen iz štirih slojev v obliki priročnih preprog majhne suhe lastne teže, ki se jih enostavno razgrne po želeni površini. Ti sloji so od spodaj navzgor:

- Urbanscape protikoreninska membrana,

- Urbanscape drenažni sloj z ali brez vodnega zalogovnika,

- Urbanscape Green Roll – edinstveni patentirani večnamenski sloj iz naravnih mineralnih vlaken – rastna podlaga in odličen akumulator vode obenem,

- Urbanscape Sedum-mix vegetacijska preproga.

Preproge teh slojev se dobavi na standardnih paletah, tudi vegetacijske preproge Urbanscape Sedum-mix prispejo na objekt v poraščenem, zelenem stanju. Ni potrebno nobeno sajenje ali vzgajanje rastlin, takoj po razgrnitvi preprog in zalitju z vodo je streha zaključena, zelena in že opravlja svojo funkcijo.

Vodilna slovenska inovacija

Sistem Urbanscape je bil razvit v Sloveniji, kjer se proizvaja tudi glavno komponento tega sistema – negorljivo rastno podlago in odličen vodozadrževalni sloj Urbanscape Green Roll. Rezultati analiz in meritev dokazujejo, da zagotavlja večnamenski sloj Urbanscape Green Roll hitro in dolgoročno stabilno reabsorpcijo vode in ima odlično sposobnost zadrževanja vode. En sam kvadratni meter sloja Urbanscape Green Roll debeline dva centimetra vpije 17 litrov deževnice, sloj debeline štiri centimetre pa kar 29 litrov. Pri tej debelini je to kar 70–90 % bolje od klasičnih substratov. Lahka in odprta vlaknasta zgradba tega večnamenskega sloja pa poleg visokega faktorja vpijanja vode rastlinam zagotavlja tudi mineralno oporo (kalij, kalcij, magnezij, železo), saj je iz različnih mešanic kamnin, ki jih je v naravi v izobilju.

Za zadostno vodno kapaciteto in primerno rastno bazo za vegetacijo pri 1000 m2 zelene strehe 2–4 tone Urbanscape Green Roll rastne podlage nadomešča 100 ton klasičnega substrata. To slovensko inovacijo tržimo in dobavljamo po vsem svetu za zelene strehe, urejanje zelenih površin in vrtnarstvo. Biorazgradljive vegetacijske preproge Urbanscape Sedum-mix vsebujejo vsaj od deset do dvanajst različnih vrst nizkorastočih trpežnih rastlin, primernih za ekstenzivno strešno zazelenitev – sedumov oziruma homulic. Sedumi z mesnatimi listi dobro skladiščijo vodo v listih in so zato zelo primerni za spremenljive vremenske pogoje. Vegetacijske preproge Urbanscape Sedum-mix so shranjene na prostem v Sloveniji, zato so prilagojene našemu lokalnemu okolju.

Montažni sistem zelene strehe za vsako strešno površino

Večnamenski sloj Urbanscape, ki tvori jedro sistema zelene strehe Urbanscape, je veliko lažji v primerjavi s klasičnim zemeljskim substratom in ga lahko uporabimo skoraj na vsaki strešni konstrukciji, ne da bi ogrozili njeno statično stabilnost. Poleg majhne lastne teže ima ob majhni skupni debelini sistema (približno 10 cm) odlično vodovpojnost. Teža celotnega sistema Urbanscape v popolnoma suhem stanju znaša 18–21 kg/m2, teža popolnoma z vodo nasičenega sistema Urbanscape pa je 43–70 kg/m2. Montažni sistem zelene strehe Urbanscape lahko namestimo na skoraj vsako ravno streho z dovolj veliko nosilnostjo – bodisi ob novogradnji, bodisi na obstoječo streho (toplo zatesnjeno, obrnjeno ali dvojno), brez odpiranja in menjave obstoječih slojev strehe. Razvite imamo tudi enostavne rešitve za namestitev na poševne strehe, taka zelena streha Urbanscape pa preverjeno kljubuje tudi močni primorski burji.

Požarna varnost, dodatna zaščita pred hrupom ter pozitivni ekološki vplivi

Z nadgradnjo z zeleno streho Urbanscape poleg bolj učinkovite rabe energije vplivamo tudi na izboljšanje zvočne izolativnosti, požarna varnost pa se ne zmanjša, saj je rastna podlaga in vodozadrževalni sloj Urbanscape Green Roll narejen iz čistih kamninskih vlaken in je popolnoma negorljiv material (Euroclass A1), ne omogoča širjenja požara in skupaj z robnim pasom prodca ločuje v najslabšem primeru potencialno suho vegetacijo od ostalih materialov. Zeleni strehi Urbanscape je bil na podlagi požarnih testov po evropskem standardu SIST EN 13501-5 dodeljen certifikat BROOF (t1). Poleg navedenega zelene strehe tudi čistijo zrak (filtrirajo trde delce iz lokalnega ozračja), zmanjšujejo emisije CO2 (fotosinteza) in zagotavljajo nadomestni naravni habitat za različne vrste organizmov.

Zelena streha Urbanscape potrebuje malo vzdrževanja

Še ena od prednosti ekstenzivnih zelenih streh, kakršen je sistem Urbanscape, je tudi, da potrebujejo izredno malo vzdrževanja. Po zaslugi velike sposobnosti zadrževanja vode zelene strehe Urbanscape je v večinskem delu Slovenije ponavadi dovolj padavinske vode za rast rastlin, v primeru daljših sušnih obdobij v kombinaciji z visokimi temperaturami, predvsem poleti ali na Primorskem, pa je potrebno dodatno zalivanje. Organske snovi se na streho dovede 1–2-krat na leto s preprostim raztrosom gnojila v obliki majhnih granul, košnja ali prirezovanje rastlin pa ni potrebno. Ob običajnem pregledu strehe se lahko odstrani morebitne neželene zarasle rastline. Poleg ugodnega hladilnega učinka, dodatnih prihrankov pri hlajenju in ogrevanju, izboljšanja zvočne izolativnosti, daljše življenjske dobe strehe, lahke in hitre montaže ter nezahtevnega vzdrževanja pa je za investitorja ena od prednosti tudi naraven estetski videz, ki dokazano psihološko pozitivno vpliva na človekovo počutje.

Domen Ivanšek, univ. dipl. inž. grad., Knauf Insulation, d. o. o.