Avtomobilska industrija se sooča z izzivi elektrifikacije, avtonomne vožnje in digitalizacije ter vpeljave novih poslovnih modelov. Ti izzivi ustvarjajo potrebo po celovitih in kompleksnih ekosistemih. Prihodnost avtomobilske industrije namreč ni le v rokah proizvajalcev vozil, pač pa vanjo močno posegajo ponudniki iz drugih panog, denimo energetike, informacijsko-komunikacijske tehnologije in finančne industrije. Igralci, ki vstopajo na področje avtomobilizma iz drugih industrij, tako prispevajo svoj delež k oblikovanju mobilnosti prihodnosti.

S podporo ministrstva za infrastrukturo

Na ministrstvu za infrastrukturo se zavedajo, da je prihodnost pred našim pragom, zato podpirajo razvoj samovozečih vozil v Sloveniji. Poudarjajo, da je tehnološki napredek na področjih sodelovalnega inteligentnega prometnega sistema (C-ITS), povezane in avtomatizirane vožnje ter e-mobilnosti zelo pomemben pri soočanju z izzivi, kot so veliko povečanje prometa, spreminjanje potreb po mobilnosti in naraščanje emisij zaradi prometa.

Dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo, je ob predstavitvi projekta dejal: »Vzpostavitev enotnega slovenskega ekosistema za razvoj rešitev za samovozeča vozila je pionirska pot, ki prinaša velike tehnološke in socialne spremembe, novo prometno in družbeno realnost. Pomembno je, da na to pot stopimo v sodelovanju s podjetji in raziskovalnimi institucijami v Sloveniji.«

BTC City Ljubljana omogoča razvoj

Med gospodarskimi družbami v Sloveniji izstopa BTC, ki v pametnem mestu BTC City Ljubljana intenzivno vpeljuje koncept živega laboratorija BTC City Living Lab. Ta je sinonim za stičišče inovativne energije in predstavlja testni poligon za oblikovanje rešitev, ki bodo izboljšale obstoječe poslovne procese ali privedle do povsem novih načinov delovanja. V letu 2017 so v družbi BTC poleg testiranja rešitev za pametna mesta v živem laboratoriju omogočili še preizkušanje novosti s področja avtonomnih vozil, energetike in maloprodaje. Na vseh teh področjih bodo v prihodnje skupaj s partnerji iz Slovenije in tujine, vključno z zagonskimi podjetji, inštituti in izobraževalnimi institucijami, iskali nove poslovne modele in rešitve.

»Današnji dinamiki v poslovnem svetu je mogoče parirati zgolj z jasno vizijo in drznostjo za preizkušanje in vpeljavo novosti. Odprti, napredni in inovativni smo tudi v družbi BTC, kjer smo v zadnjih treh letih dosegli velik preboj s soustanovitvijo inovacijskih središč ABC-pospeševalnik in ABC-hub, ki sta ključna gradnika pametnega mesta BTC City Ljubljana. Revolucijo v svet nakupovanja v letu 2018 prinašamo s platformo eligma, s katero prepletamo digitalno in realno okolje BTC Cityja Ljubljana. Eligma, ki bo podprta s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov, omogoča omogoča tudi plačevanje s kriptovalutami. Če k temu pridamo še razvejano infrastrukturo, široko ponudbo in 21-milijonsko množico obiskovalcev na leto, je BTC City Ljubljana več kot primerno območje tudi za razvoj naprednih rešitev na področju mobilnosti prihodnosti. Tovrstni projekti namreč krojijo svet, zato je potrebno pogumno zagristi v izzive, ki obetajo ne le gospodarsko rast, temveč tudi izboljšanje kakovosti življenja za sedanje in prihodnje generacije,« je povedal Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC.

Dars podprl testiranje avtonomne vožnje

Dars upravlja in vzdržuje vse zgrajene avtoceste in infrastrukturne objekte ter naprave na avtocestah v Republiki Sloveniji, pri čemer posebno skrb namenja uporabnikom avtocest, trajnostnemu razvoju, optimizaciji pretočnosti prometa, zagotavljanju varnosti in udobnosti. Za namen slovenskega ekosistema bo na posameznih odsekih avtoceste zagotovil infrastrukturne objekte in naprave za potrebe testiranja avtonomne vožnje.

Avtonomna mobilnost prinaša nove izzive

Avtonomna vožnja in inteligentni asistenčni sistemi bodo v prihodnje temeljito spremenili našo osebno mobilnost in izboljšali varnost v prometu. Tovrsten razvoj pa s sabo prinaša številne tehnične in druge izzive, s katerimi se je treba soočiti, če želimo, da bo uporaba vozil s sodobnimi asistenčnimi sistemi varna – resničen razmah avtonomne vožnje zahteva spremembo zakonodaje, prilagoditev prometne infrastrukture, določitev pravne odgovornosti ob prometnih nesrečah in mnoge druge spremembe na področju osebne mobilnosti. Vse to so naloge, pri katerih že in bo tudi v prihodnje aktivno sodelovala Avto-moto zveza Slovenije, ki je z več kot 79.000 člani največji zastopnik interesov voznikov v Sloveniji.

Avtonomna vozila bodo postala del vsakdana

AV Living Lab upravlja svetovno edinstveno živo testno območje, polno vsakodnevnih interakcij znotraj območja BTC City Ljubljana, s ciljem ustvariti razvojno in raziskovalno okolje za najbolj napredne povezane in avtonomno vozne izkušnje.

Povezana in avtonomna vozila bodo v bližnji prihodnosti postala del našega vsakdana. Zato je učenje v resničnem okolju, kjer so resnični ljudje vpleteni v številne pristne interakcije, najboljši način za osvojitev dragocenega znanja in kultiviranja rešitev za avtonomna vozila. Obvladovanje številnih situacij in interakcij bo ključnega pomena v procesu oblikovanja in postopnega varnega vpeljevanja avtonomnih vozil. ea