Namenjena je študentom različnih smeri ter strokovnim delavcem s področij, kot so vzgoja in izobraževanje, kultura, kmetijstvo in prehrana, zdravstvo in sociala ter okolje in šport. Tema jubilejnega Kulturnega bazarja je evropsko leto kulturne dediščine 2018, posebno pozornost pa bodo namenili tudi Cankarjevemu letu 2018 in medgeneracijskemu povezovanju na področju kulture.

Udeleženci bodo lahko kulturno-umetnostno vzgojo spoznavali skozi teoretska in praktična spoznanja domačih in tujih strokovnjakov, kakovostne kulturnovzgojne projekte ter primere dobrih praks sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in kulturnimi ustanovami. Sodelujoči bodo predstavili tudi možnosti za medresorsko povezovanje kulturno-umetnostne vzgoje z drugimi področji. Ob tem so organizatorji program dopolnili še s skoraj petdesetimi dogodki, kot so predavanja in delavnice. Udeležba na bazarju je brezplačna.