Kot so navedli, mora namreč predsednik republike ob določitvi datuma glasovanja na volitvah v DZ spoštovati določbe ustave, zakona o volitvah v DZ in poslovnika DZ, ki natančno odrejajo, kako se določijo roki tako rednih kot tudi predčasnih volitev v državni zbor.

DZ se je z odstopom predsednika vlade seznanil 20. marca, 27. marca pa z obvestilom predsednika republike, da ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade. Začeli so teči zakonsko določeni roki za predlaganje kandidatov za predsednika vlade s strani poslanskih skupin ali najmanj 10 poslancev. Če tudi v teh rokih ne bo predlaganega kandidata, bo lahko DZ predvidoma 13. aprila sprejel sklep, da poslanci ne bodo izvedli postopka izvolitve kandidata za predsednika vlade.

Predsednik republike bo v tem primeru v skladu z ustavo predvidoma 14. aprila razpustil DZ in razpisal predčasne volitve. Te se skladno z ustavo in zakonom o volitvah v DZ opravijo najkasneje dva meseca in najprej v 40 dneh po razpustu državnega zbora in razpisu predčasnih volitev. Na tej podlagi je glasovanje na predčasnih volitvah lahko najprej 27. maja, so še navedli v predsednikovem uradu.

Državna volilna komisija je medtem ponovljeni referendum o zakonu o drugem tiru razpisala za 13. maj.