Kickl v pismu priznava, da se je število prošenj za azil ter nezakonitih prehodov meje v preteklih mesecih zmanjšalo, a poudarja, da razmere še vedno niso dovolj stabilne za ukinitev nadzora na notranji schengenski meji. »Iz tega razloga se je Avstrija odločila, da bo izvajala nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko,« po poročanju agencije APA še piše v pismu, ki naj bi ga odposlali v prihodnjih dneh.

Minister odločitev utemeljuje s tem, da bi bila ukinitev nadzora na mejah »napačen signal« tihotapcem ljudi, ki bi okrepili svoje delovanje. »Avstrija se popolnoma zaveda, da je nadzor na notranjih mejah sredstvo, ki se ga uporabi kot zadnje,« poudarja in dodaja, da v trenutnih razmerah ni druge možnosti.

»Nadzor bo sorazmeren grožnji«

Kickl je še napovedal, da bo nadzor sorazmeren grožnji in bo kar najmanj oviral potovanja ter pretok blaga. Ustrezen nadzor je po njegovem potreben tudi zaradi »latentne grožnje terorizma v vsej EU«, da bi s tem preprečili vstop morebitno nevarnih posameznikov.

Avstrija je nadzor na notranjih mejah nazadnje podaljšala 11. novembra za šest mesecev. Morebitno podaljšanje nadzora so članice EU Evropski komisiji dolžne napovedati vsaj štiri tedne pred iztekom.

Slovenija je do večkratnega avstrijskega podaljšanja na notranji schengenski meji kritična. Kot je že večkrat poudarila, razume argumente v povezavi s teroristično grožnjo in ne nasprotuje ukrepu kot takšnemu, temveč njegovi nenamenski, nesorazmerni in neutemeljeni uporabi na slovensko-avstrijski meji.