Izvedbo velikega kohezijskega projekta, ki bo v občinah Ljubljana, Vodice in Medvode izboljšal komunalno infrastrukturo, bodo začeli prihodnji teden, ko bodo v zemljo zapičili prvi kramp. Včeraj so župani vseh treh občin podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki velja za največji okoljski projekt v obdobju med letoma 2014 in 2020.

Ljubljana bo gradbišče

Vreden bo 135 milijonov evrov, od tega bodo iz evropskih sredstev pridobili 69 milijonov, dvanajst milijonov bo prispevala država, preostalo pa sodelujoče občine. Projekt bo predvidoma končan do leta 2020. Če bo šlo vse po načrtih, bo kanalizacijska pokritost v Ljubljana takrat 98-odstotna, s čimer bo prestolnica dosegla standarde evropske zakonodaje. Po tej bi morale imeti aglomeracije z več kot 100 tisoč prebivalci 98-odstotno pokritost že do leta 2010, aglomeracije nad 2000 prebivalci pa 93-odstotno. Po podatkih iz minulega leta ima v celotni ljubljanski občini 88 odstotkov ljudi dostop do kanalizacije, na področju mesta pa 93 odstotkov.

Projekt bodo izvedli v treh fazah. Prihodnji teden se bo začela prva, ko bodo začeli graditi dobrih dvanajst kilometrov dolg povezovalni kanalizacijski kanal C0, prek katerega se bodo odpadne vode iz Vodic in Medvod, kjer bodo obenem gradili tudi kanalizacijo, stekale v centralno čistilno napravo v Zalogu. Vrednost tega dela projekta je ocenjena na okrog 28 milijonov evrov, izvedla pa ga bo Javna razsvetljava. Na javnem razpisu je bila izbrana že leta 2013, ko na občinah še niso vedeli, ali bodo dobili evropska sredstva. Zato takrat, kot je včeraj dejal župan Ljubljane Zoran Janković, še niso upali začeti gradnje. »Ta projekt čakamo od prvega vabila vlade leta 2013, ko smo dobili papir, naj kar začnemo delati. Priznam, da takrat tudi jaz nisem upal narediti tega, kajti nisem vedel, kako naj to vključim v proračun, ker bi morali napisati, koliko evropskih sredstev bomo pridobili, a nismo vedeli, ali bomo sploh kaj dobili,« je povedal župan.

Cevi so že pripravljene

Zaradi gradbenih del bo tako Ljubljana v naslednjih dveh letih in pol veliko gradbišče. Kot pravi Janković, pa v prvem delu to ne bo tako zelo vplivalo na prebivalce, ker bodo vod iz Vodic oziroma Medved proti Ljubljani potegnili pretežno po neurbanem območju. Župan meni, da bo imela s tem projektom in s protipoplavnimi ukrepi na Gradaščici Ljubljana dolgoročno zagotovljeno čisto pitno vodo.

V drugi fazi bodo nadgradili čistilno napravo v Zalogu, v zadnjem delu projekta pa uredili kanalizacijsko omrežje v 39 ljubljanskih območjih, zgradili bodo dobrih 88 kilometrov kanalizacije. Janković je včeraj dejal, da je 1300 kilometrov vodovodnih in 1250 kilometrov kanalizacijskih cevi že pripravljenih, zato se bo gradnja prvega dela lahko začela.