Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so v Termah Šmarješke Toplice novi program ambulantne kardiološke rehabilitacije začeli izvajati po pridobitvi potrdila Centra za preventivno kardiologijo UKC Ljubljana o ustrezni tehnični opremljenosti in izobrazbi kadrov ter po pogodbi z ZZZS.

Direktorica novomeške območne enote ZZZS Tatjana Mlakar je na nedavni predstavitvi šmarješkega centra povedala, da z uvedbo novega programa sledijo napredku medicine in farmakoterapije, zlasti pri obravnavi koronarnih bolnikov, ki po bolnišničnem zdravljenju srčnega infarkta namesto stacionarne obravnave v zdravilišču zahteva podaljšano ambulantno rehabilitacijo. Krkine šmarješke terme so po njenem mnenju ustrezno tehnično opremljene in imajo primerno usposobljene kadre, sicer pa so stacionarno kardiološko rehabilitacijo tam začeli izvajati že leta 1982.

Specialist internist Danilo Radošević je dodal, da gre pri tem programu za celovito obravnavo bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi, ki se v treh mesecih s po tremi obiski na teden v termah navajajo na zdravo življenje.

V omenjeni program se je lani najprej vključil UKC Ljubljana kot terciarna ustanova, pristojna za oblikovanje strokovnih usmeritev na tem področju. Sledil je UKC Maribor, ki je ta program začel izvajati avgusta. Lani so za izvajanje programa predvideli še slovenjgraško splošno bolnišnico in Šmarješke Toplice. Letos bodo vanj vključili splošne bolnišnice Celje (oziroma bolnišnico Topolšica), Murska Sobota in Nova Gorica. Prihodnje leto bodo vključili še bolnišnice Jesenice, Izola in Ptuj. sta