Klasirnica, ki jo je velenjski premogovnik nekdaj uporabljal za drobljenje in sortiranje premoga, je izjemnih dimenzij. Uporabljati so jo prenehali že leta 2005 in takrat objekt brezplačno prepisali na Mestno občino Velenje. Ta je imela s klasirnico velike načrte, saj so jo želeli preurediti tako, da bi v njej ohranili tudi pričevanje tehnične in prostorske dediščine moderne zgodovinske rudarske regije. »Analiza je pokazala, da bi potrebovali za osnovno revitalizacijo objekta približno 15 milijonov evrov. Primernih razpisov za pridobitev evropskega sofinanciranja za revitalizacijo objekta pa v vsem tem času ni bilo, zato smo sklenili, da je takšna naložba za občino prevelik finančni zalogaj in ga je smotrneje porušiti,« danes pravijo na velenjski občini.

Zaman čakali na razpise

»Z industrijskim objektom, ki skupaj z dvoriščem obsega več kot 3000 kvadratnih metrov, smo imeli velike načrte. Želeli smo ustvariti inovativno okolje, ki bi bilo tudi kulturno in turistično središče, hkrati pa bi dajalo možnost nadaljnjega razvoja storitvenih dejavnosti in zaposlovanja. A izračuni so pokazali, da bi za to potrebovali od 14 do 17 milijonov evrov, k temu bi bilo treba prišteti še stroške rednega delovanja, ki bi se od modela do modela razlikovali,« povedo na občini, kjer so računali, da bi za tak projekt poleg evropskega, državnega in denarja lokalnih skupnosti pridobili tudi zasebni kapital in pritegnili vlagatelje iz vrst gospodarstva.

A prišla je kriza in smeli načrti so postajali vse bolj nerealni, dodatna oteževalna okoliščina je, da Velenje še danes nima neposredne povezave z avtocestnim križem. »Kljub vsemu smo še upali na primerne razpise, na katerih bi dobili nepovratna evropska sredstva, a teh v vsem tem obdobju ni bilo,« pravijo na občini. A tudi rušenje tako velikega in specifičnega objekta bo velik zalogaj, zato so se na občini s premogovnikom dogovorili, da bo ta na svoje stroške pridobil ustrezno dovoljenje in objekt, ki je v slabem stanju in močno kazi podobo mesta, porušil. Po idejni zasnovi prostorskega načrta je na tem območju v prihodnosti predvidena ureditev poslovno-obrtne ali industrijske cone.