Podjetja in organizacije, tudi tisti, ki niso sodelovali v Zlati niti, smo tudi letos povabili v natečaj Zlata praksa, kjer so lahko izpostavili prakse, ki jim omogočajo preboj in so nanje še posebej ponosni. Med 12 prijavljenimi zlatimi praksami je najbolj izstopal Optiweb z optikulturo, ki ima velik vpliv ne le nda zaposlene, ampak tudi na zunanjo javnost.

»Čeprav se pogosto zdi, da je praksa optikulture nastala spontano in se je gradila sama od sebe, ni tako. Direktor Miha Lavtar je vse aktivnosti gradil premišljeno in z namenom, saj je bila njegova vizija že od ustanovitve podjetja, da postavi zaposlene na prvo mesto, da jim ne ponudi zgolj zaposlitve, ampak izkušnjo. Optikultura je nenehno spreminjajoč se projekt, saj se glede na potrebe zaposlenih aktivnosti ves čas spreminjajo,« poudarja Urška Stanovnik, ki je v Optiwebu odgovorna za zadovoljstvo zaposlenih, ki jih je v Optiwebu skupaj s stalnimi zunanjimi sodelavci že skoraj 40.

Aktivnosti so močno vplivale na še večjo zavzetost zaposlenih, saj vedo, da lahko sovplivajo na podjetje in da njihovo mnenje šteje, vodstvu pa so zagotovile še več povratnih informacij zaposlenih. Vsak predlog obravnavajo. »Uvedeni ukrepi nas vse spodbujajo, da smo odprti za spremembe in se ne bojimo predlagati novih stvari. S tem vsi pridobimo,« je prepričana Stanovnikova.

Velja opozoriti tudi, da je Optiweb odprt za deljenje znanja in prejemanje znanja drugih podjetij in organizacij. Med drugimi so vprašalnik za Kavo z direktorjem, ko je enkrat na leto vsak zaposleni povabljen na pogovor z direktorjem o tem, kako vidi podjetje, delili na spletu in nekatera podjetja ga že uporabljajo. jpš