»Pri nas sta zelo pomembni inovativnost in ustvarjalnost. Današnja šola ljudi sprogramira, ampak mi imamo radi, da so ljudje svobodnega duha, seveda v nekih okvirih,« opisuje organizacijsko kulturo v RLS merilni tehniki, ki je bila v Zlati niti 2017 prepoznana za najboljše podjetje med srednje velikimi podjetji, njen direktor Janez Novak. RLS merilna tehnika je dinamično rastoče podjetje s 165 zaposlenimi, ki ima pred seboj novo selitev. Glede na potrebe trga, kot zatrjuje direktor, zlata gazela 2015 svoje dinamične rasti očitno še nekaj časa ne bo pomembneje umirila.

»Dobiček je pomemben. Če ga podjetje ne ustvarja, si ves čas pod stresom in potem začneš preganjati ljudi po hodnikih, zakaj ne delajo še bolj. Ampak s tem delaš še večjo škodo, še večjo izgubo. Zato je treba pri tako velikem podjetju, kot smo mi, gledati daleč naprej. Imeti moraš odgovore, kako se boš izognil težavam in kako boš konkurenčen. Ustvarjati moraš dodano vrednost, da lahko vlagaš naprej v ljudi, v razvoj, v prijetno delovno okolje,« poudarja Novak in izpostavlja izjemen pomen pametnega dela.

»Zelo kritično pristopamo k našemu delu. Ne naredimo nobenega dokumenta več, kot je treba, ne spuščamo se v nobene zahteve, ne da bi jih prej premislili. Ne generiramo si dela, ki je samo sebi namen.«

Da lahko podjetje raste s tako dinamiko, je v veliki meri zaslužna strokovna podpora kadrovske službe. »Zelo pozorni smo že pri izbiri novih sodelavcev. Ne moremo zaposliti nekoga, katerega vrednote niso skladne z vrednotami našega podjetja. Ljudje, ki jih zaposlujemo, potrebujejo posebne vrste svobodo, da lahko delujejo pri več projektih. Osvajalci novih svetov ne morejo biti programirani, imeti morajo širino – pogled naokrog. Če pri nas čakaš na delo, ga lahko v bistvu nikoli ne dobiš,« zelo slikovito oriše Novak. So pa na novo postavili strukturo organizacije: »Ta mora biti dobro premišljena, da dobro teče. Še vedno pa se držimo tega, da formaliziramo samo tisto, kar je nujno potrebno za to, da dobro teče.«

Podjetje, ki sebe ocenjuje kot tržnega izzivalca, konkurenčno prednost pa vidi v tehnologiji in inovativnosti, je navzoče na 54 trgih, v tujini pa ustvari 93 odstotkov prihodkov. V zadnjih treh letih so z lastnim znanjem razvili več kot enajst novih produktov, v razvoj pa vložijo več kot desetino vseh svojih prihodkov na leto. slo