»Na obeh omenjenih železniških postajah, torej tako v Poljčanah kot Slovenski Bistrici, je bila že v pripravi projekta predvidena tudi izvedba ustrezno dimenzioniranih dvigal, ki bodo omogočala dostop do peronov tudi gibalno oviranim,« je bil kratek in jasen odgovor direkcije za infrastrukturo na naše vprašanje, kako bo z dostopom do peronov na teh dveh postajah. Bralci so nas namreč opozorili na problem v Celju, kjer so na železniški postaji sprva namestili le stopniščno dvižno ploščad, niso pa nameravali zgraditi dvigal. Gibalno ovirani tako ne bi mogli dostopati do peronov brez tuje pomoči, s čimer bi jim bile kršene osnovne pravice, to pa ne bi bilo v skladu niti z zavezami države, da bo spodbujala uporabo javnih prevoznih sredstev.

Z novimi tehnologijami do rešitve

Spomnimo, da so se na direkciji za infrastrukturo resno lotili tega problema šele po našem poizvedovanju in očitno spoznali zmoto. Sprva so namreč zatrjevali, da stopniščna dvižna ploščad gibalno oviranim povsem zadostuje, dvigal pa da v Celju ni mogoče zgraditi, ker bi bil to tehnično prezahteven poseg, ki bi stal dodatni milijon evrov. Za gradnjo bi bilo namreč treba porušiti obstoječi podhod in zgraditi novega, odstraniti bi morali tudi en tir in prestaviti perone, kar bi posledično pomenilo velike ovire v prometu in trajno zmanjšanje prepustnosti postaje.

S podobno težavo so se srečali tudi v Mariboru, nato pa z naslonitvijo na nove tehnologije našli rešitev. Po ponovni proučitvi stanja konstrukcije obstoječega podhoda v fazi gradnje, predvsem pa pritisku invalidskih in drugih nevladnih organizacij, so sporočili, da bo tudi v Celju mogoče zgraditi dvigala na podoben način kot v Mariboru. »Trenutno imamo le idejne rešitve, izvedba je ocenjena na 300.000 evrov, natančnejša ocena dodatnih stroškov pa bo znana, ko bomo prejeli vso projektno dokumentacijo,« so pojasnili na direkciji.

Med Poljčanami in Slovensko Bistrico brez zastojev

Januarja so pridobili še zadnje gradbeno dovoljenje za projekt nadgradnje železniške proge na odseku med Poljčanami in Slovensko Bistrico. V Poljčanah bodo uredili dve javni poti in izvennivojsko križanje, ukinili nivojski prehod čez železniško progo in zgradili cestni podvoz in podhod za pešce z dostopom na peron, ki bo z gradnjo dvigala dostopen tudi invalidom.

Podhod je projektiran kot galerija podvoza za izvennivojski dostop potnikov na peron in bo hkrati omogočal povezavo za pešce in kolesarje med zahodnim in vzhodnim delom Poljčan. V dobrem letu bodo tako tudi v Poljčanah dobili prenovljeno železniško-cestno infrastrukturo, ki bo med drugim odpravila kar tri zdajšnja nivojska križanja železniške proge in ceste, kar bo v praksi pomenilo manj zastojev, s tem pa se bo izboljšala tudi prometna varnost. Del so se že lotili tudi v Slovenski Bistrici, skupaj pa je projekt ocenjen na 52 milijonov evrov.