Kot je bilo pričakovati, so straški občinski svetniki na izredni seji sprejeli spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Zalog. Tako odslej nista dovoljena skladiščenje ali obdelava odpadkov, ki ne nastanejo na tej lokaciji. Kot je znano, je 20. julija lani v Zalogu na odlagališču družbe Ekosistemi, ki se ukvarja s predelavo lesne biomase in nenevarnih odpadkov, izbruhnil velik požar. Osem mesecev po požaru pogorišče še vedno ni sanirano, zato je Civilna iniciativa Zalog - Loke državne organe že pozvala k ukrepanju.

»Odslej na tej lokaciji okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo in skladiščenje odpadkov ne bo več mogoče dobiti,« pojasnjuje straški župan Dušan Krštinc. Ekosistemi so brez omenjenega dovoljenja ostali 5. februarja letos, ko je ministrstvo za okolje in prostor zavrnilo njihovo pritožbo zoper odločbo agencije za okolje, s katero jim je ta oktobra odvzela dovoljenje zaradi neupoštevanja inšpekcijske odločbe. Inšpektor je dva dni pred požarom med drugim ugotovil nepravilno skladiščenje odpadkov, družbi pa naložil odpravo nepravilnosti do avgusta. Ker se je medtem zgodil požar, družba nepravilnosti ni mogla odpraviti. Inšpektor je tako ob ponovnem pregledu agenciji za okolje predlagal odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. Ekosistemi so se pritožili na upravno sodišče, a to o zadevi še ni odločilo.

Brez okoljevarstvenega dovoljenja ne morejo izvajati sanacije

Kot je na izredni seji poudaril direktor družbe Gregor Kovačič, brez okoljevarstvenega dovoljenja Ekosistemi sanacije ne morejo izvajati. Na požarišču je še vedno okoli 5000 ton ožganih odpadkov. »Dokler smo lahko, smo delali po sanacijskem programu. Porušili smo uničene objekte, odpadke prestavili na utrjene površine, jih pokrili s paroprepustno folijo, izdelali oceno odpadkov,« našteva Kovačič. Ena od rešitev za ožgane odpadke, ki imajo prenizko kalorično vrednost za sežig, bi bila dovmešavanje svežih odpadkov in nato odvoz na sežig. Toda ministrstvo za okolje in prostor je rešitev zavrnilo.

Druga možnost, ki je še vedno odprta, je homogenizacija ožganih odpadkov z mobilno enoto, vlogo so že oddali na agencijo za okolje. Rešitev za odpadke, ki niso zgoreli in jih zaradi prezasedenosti slovenske sežigalnice ne morejo sprejeti, so našli na Hrvaškem. Za to so po Kovačičevih besedah tri mesece pridobivali dovoljenja v Sloveniji in morali predložiti tudi 680.000 evrov vredno bančno garancijo. Zdaj čakajo na končno dovoljenje hrvaške strani. »Ves čas se trudimo čim prej sanirati lokacijo, saj imamo interes nadaljevati različne dejavnosti na tej lokaciji,« je svetnikom dejal Kovačič, ob tem pa poudaril, da v Zalogu niso zgolj odpadki Ekosistemov, ki so zdaj edini grešni kozel.

Civilna iniciativa: “Prepoved dejavnosti ni dovolj”

V Civilni iniciativi Zalog – Loke so po besedah njihovega predstavnika Franca Pluta z odločitvijo občinskih svetnikov sicer zadovoljni, vendar to ni dovolj, saj še vedno ni poskrbljeno za preprečevanje onesnaženja tal in podzemnih voda z izcednimi vodami z območja pogorišča. Ob tem tudi ostro nasprotujejo dovmešavanju svežih odpadkov. »Ideja, da bi v Zalog dovozili 7000 ton novih odpadkov, je – milo rečeno – sprevrženo razmišljanje. Kakršno koli obdelovanje odpadkov, niti z mobilno obdelovalno enoto, ne pride v poštev,« je odločen Plut, ob tem pa napoveduje, da bodo zahtevali kazensko odgovornost pristojnih, ki so v minulih letih dopuščali takšno, po njegovem mnenju ekološko sporno dejavnost.

Kot smo nedavno poročali, se s primerom Zalog že ukvarja novomeško tožilstvo, ki je prejelo ovadbo zoper eno osebo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti ter ovadbo zaradi suma obremenjevanja in uničevanja okolja. Okrožno sodišče je februarja uvedlo preiskavo za oba postopka skupaj, medtem ko vzrok požara še vedno ni znan.