Jelovica hiše d.o.o., najstarejši proizvajalec lesenih montažnih hiš pri nas, svojo odgovornost do narave zaznamuje predvsem s tistimi aktivnostmi in projekti, skozi katere pripomore k življenju v zdravem in čistem okolju današnje in prihodnjih generacij.

Les iz trajnostno upravljanih gozdov

Z najnovejšim certifikatom PEFC kupcem sporočajo, da les, ki ga vgrajujejo v lesene hiše Jelovica, prihaja iz gozdov, ki so trajnostno upravljani in pri katerem je zagotovljeno spoštovanje vnaprej opredeljenih okoljskih, družbeno-socialnih in etičnih standardov. Certifikat so pridobili zaradi sodelovanja v trajnostni dobavni verigi z uporabo najkvalitetnejšega gradbenega lesa za lesene nosilne konstrukcije hiš Jelovica. S tem certifikatom lahko dokazljivo zagotavljajo sledljivost izvora lesa, s čimer pripomorejo k zaščiti svetovnih gozdov.

Boljši nadzor zaradi sistema sledljivosti

Zaradi vpeljave sistema sledljivosti imajo v Jelovici boljši nadzor nad upravljanjem z materialnimi viri. Konstrukcije hiš Jelovica nastajajo iz zaupanja vrednih virov in zato ustrezajo pogojem za sodelovanje na razpisih v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju. Kot zelena družba Jelovica že desetletje potrjuje vizijo trajnostnega razvoja. Proizvodnja lesenih hiš Jelovica v Preddvoru je ekološka in čista ter plusenergijska, saj v njej proizvedejo več toplotne in električne energije, kot jo porabijo za proizvodnjo in poslovanje. Za pridobivanje energije uporabljajo le naravne vire – vodo, sonce in les. Svojo odgovornost do okolja prenašajo v vsakdanjo realnost z okolju prijaznimi dejanji recikliranja, ločevanja, zmanjševanja uporabe ali s ponovno rabo.

Življenjski slog sobivanja z naravo

Ker v Jelovici želijo aktivno sodelovati pri razvoju splošne ekološke zavesti, v poslovno odločanje podjetja vključujejo gospodarske, okoljske in socialne vidike. Njihova vizija se aktualizira v doseganju višje energijske varčnosti, ohranjanju naravne dediščine in ne nazadnje višji kakovosti življenja. Za zeleno in trajnostno delovanje je družba že leta 2012 prejela pomembno priznanje »okolju prijazno podjetje«, leto dni kasneje pa še nagrado zelena misija za pasivni leseni vrtec v Preddvoru.