Vlada je na družbenem omrežju twitter sporočila, da danes sprejeta uredba začne veljati s 1. aprilom in velja do 30. septembra. Določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.

Cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar/evro. Tako dobljeni modelski ceni mineralnega naftnega derivata se nato doda še dodatek za biokomponento, ki se izračuna posebej za mineralne bencine in posebej za mineralni dizel.

Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in 14-dnevnega povprečja cen biogoriv.