Zakon v svojem 37. členu jasno določa, da Slovenske vojske ni dovoljeno uporabljati za politično in strankarsko dejavnost in namen. Prav tako je v 50. členu nedvoumno napisano, da je prepovedano strankarsko delovanje, propaganda ali shodi v vojaških objektih, vojaških poveljstvih, enotah in zavodih. Verjamem, da so politiki in tudi nekateri njihovi zvesti pripadniki v Slovenski vojski dovolj sposobni in iznajdljivi, da navedeno zakonsko dikcijo brez težav obidejo, saj so mnogi zelo vešči vojaške in politične strategije, operative in taktike.

Tako je na primer bila »generalka« za sedanje stanje že 22. junija 2016 v kadetnici v Mariboru. Z vednostjo takratnih organizatorjev sta na simpoziju z naslovom »Priprave na vojno in vojna leta 1991 na Slovenskem« temo z vsebino »Obramba Slovenije – bojna poročila in analize« izvajala »vojaška strokovnjaka« oziroma nosilca s političnim pedigrejem, bivši minister in vidni član SDS Aleš Hojs in pa znani SDS-ov sindikalist Slavko Kmetič.

Tako takrat kot danes so neodgovorjena vprašanja: kdo je povabil in odobril angažiranje vidnih strankarskih politikov na strokovna srečanja in predavanja? Ali nimajo v SV kompetentnejših nosilcev navedenih vsebin? Ali navedena in še načrtovana angažiranja pomenijo dejansko vdiranje aktualne politike v strogo strokovne vojaške vsebine oziroma zadeve? In posledično, ali zaključki in rezultati takšnih »obiskov« morda ne bodo strokovni, ampak politični?

Ne samo predvolilni čas, noben čas ni primeren za politizacijo Slovenske vojske. Takšni nehigienični obiski in vabila enostavno ne spadajo v strokovni sistem, kot je SV. Moti tudi to, da je vse navedeno že po malem »normalno« stanje in lahko pričakujemo morda še predavanja drugih politikov, cerkvenih voditeljev in še koga. Pozitivna konotacija navedene šlamastike je, da so tako odgovorni posamezniki kot, verjamem, tudi velika večina pripadnikov SV in državljani spoznali, da je naveden način dela absolutno neprimeren.

Politično strokovna popotnica novega vrha SV tako ni ravno najboljša. Namesto da bi z vso odgovornostjo preprečevali vdiranje politikantstva v SV in preprečevali, da bi SV postala peskovnik za razne politične igrice, se dogaja ravno nasprotno.

Verjamem, da bo na koncu afere v javnosti izpadlo, da je bil gost žrtev nedostojnega vabila Slovenske vojske. Ne glede na vse pa menim, da nekatera področja, kot so policija, vojska, sodišča, tožilstva itd., preprosto ne smejo biti poligon strankarskih in individualnih interesov.

Miloš Šonc, Grosuplje