Lesena ploščad, ki je umeščena na vzhodni del nabrežja Koseškega bajerja, je na enem delu močno poškodovana. V takšnem stanju je že vsaj od oktobra, ko jo je naš fotograf ujel v objektiv. Ker je leseni otok priljubljeno zbirališče in je v takšnem stanju nevaren, smo Mestno občino Ljubljana vprašali, kdaj nameravajo popraviti ploščad in s tem preprečiti morebitno nesrečo.

Z občine so odgovorili, da bodo leseno ploščad začeli sanirati predvidoma sredi aprila. Vsa vzdrževalna dela v sklopu sanacije bo opravilo Javno podjetje Snaga s svojimi podizvajalci, ki je zadolženo za vzdrževanje in urejanje javnih zelenih površin ter mestne opreme.

Leseni otok predstavlja pomemben del krajinsko-arhitekturne ureditve bajerja, je središčna točka celotne ureditve in srce zasnove ter skupaj z lesenimi stopnicami v brežini ustvarja amfiteater za prireditve. Predvsem pa je leseni otok ali ladja, pomol, terasa, plaža, kakor večnivojski ploščadi iz domače macesnovine pravijo obiskovalci, priljubljeno srečevališče in zbirališče za vse generacije.

Na vprašanje, koliko bodo morali odšteti za sanacijo lesene ploščadi, pa na občini odgovarjajo, da točna vrednost še ni znana, saj bodo poleg lesene pohodne površine, ki bo zamenjana, v celoti sanirali tudi podkonstrukcijo.