Če ne bi zjutraj na nočnih omaricah dijakov naše šole brneli in cingljali telefoni, bi bile vsaj med prvimi urami pouka učilnice skorajda prazne. Kar 82 odstotkov gimnazijcev namreč zjutraj vstane po opozorilu budilke na telefonu. Med takimi je več deklet. Kljub temu pa je kar nekaj dijakov, osem odstotkov med vprašanimi, zvestih klasičnim budilkam, kakršne so za bujenje uporabljali naši starši in rodovi pred njimi.

S telefonom v rokah v nov dan

Za mnoge dijake se tudi naslednje minute vrtijo okoli mobilnih telefonov. Kar 23 jih je namreč odgovorilo, da je telefon v roki prva dejavnost, ki je na sporedu po jutranjem bujenju. A to še ne pomeni, da so od njih odvisni. Dijaki najpogosteje med znake odvisnosti uvrščajo živčnost in nestrpnost, če telefona nimajo pri sebi, neprestano preverjanje na zaslonu o morebitnih novih sporočilih ter preživljanje prostega časa na telefonu in ne s prijatelji…

Telefoni pa so vse pogosteje za dijake pomemben pripomoček tudi med poukom, čeprav ga zares potrebujejo le občasno. Kar 10 odstotkov vprašanih ga vedno uporablja med poukom, 60 odstotkov včasih, odgovor nikoli pa je obkrožilo le 30 odstotkov sodelujočih dijakov. Kako to vpliva na profesorje, si lahko mislite sami… Šolska pravila namreč zapovedujejo drugače. Uporaba telefonov je v času pouka prepovedana, ti morajo biti v omarici ali ugasnjeni v torbi, kar pa se v praksi ne kaže.

Na telefonu brez posebnega razloga

Ugotovili smo, da je zasvojenost s telefoni vedno bolj problematična, saj kar 70 odstotkov dijakov, ki so odgovarjali na naša vprašanja, po telefonu brska brez razloga, oba spola sta pri tem odgovoru enakomerno zastopana. Na srečo pa jih le malo postane živčnih, če jih kdo zmoti med brskanjem po spletu (84 odstotkov vprašanih takšnih občutkov ne zaznava).

Anketa je pokazala veliko zanimivih dejstev o dijakih in novih tehnologijah. Za razvoj so slednje zelo priporočljive, moramo pa paziti, da nas ne zasvojijo in nam ne kradejo dragocenega časa, ki bi ga lahko izkoristili na drugačen, boljši način.