Gradnja severne razbremenilne ceste na Bledu se je začela lansko poletje. Končana bo predvidoma konec septembra letos, prevoznost pa naj bi vzpostavili že prej. Minister upa, da še pred pričetkom glavne turistične sezone, čeprav izvajalcem del letošnja zima nikakor ni šla na roke. »Držimo se plana, da bi promet po obvoznici lahko stekel junija. Za dokončanje ceste je potrebno še marsikaj, ampak glavno je, da bi bila cesta takrat prevozna,« je dejal župan Fajfar in spomnil na velike zastoje v vasi pod Blejskim gradom, ki hromijo promet zlasti v poletnem času.

Vrednost investicije v 2,6 kilometra dolgo obvoznico je 4,2 milijona evrov. Na novo bodo zgrajeni štirje mostovi in dva prepusta, urejene bodo mešane površine za pešce in kolesarje ter srednje napetostna elektroenergetska javna infrastruktura, fekalna in meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, telekomunikacijski vodi in vodovod.

V prihodnje tudi južna obvoznica

»V nadaljevanju pa se lotevamo tudi južne obvoznice. Vemo, da je za tak turistični biser, kot je Bled, ustrezna infrastruktura ključnega pomena,« je izpostavil Gašperšič. Trenutno potekajo odkupi zemljišč in se pripravlja projektna dokumentacija, dela na južni obvoznici proti Bohinju pa bi lahko stekla leta 2019.

Gre za zahtevnejši projekt, katerega vrednost je nekaj deset milijonov evrov, zato bo treba zanjo v naslednjih proračunih še zagotoviti sredstva, je dejal Gašperšič. Groba ocena investicije za 3,3 kilometra dolgo obvoznico, na kateri je predviden tudi predor, je 39 milijonov evrov.