Potem ko je župan Zoran Janković pred časom zavrnil sklic izredne seje na temo hostla Celica z obrazložitvijo, da predlog glede na poslovnik mestnega sveta ni izpolnjeval formalnih pogojev za sklic, so svetniki SDS poskušali to tematiko uvrstiti na včerajšnjo redno sejo. Vendar spet neuspešno. Statutarno pravna komisija je namreč zavrnila tudi to pobudo z utemeljitvijo, da njihov predlog za razširitev dnevnega reda ni ustrezal pravilom iz poslovnika. In sicer iz petega odstavka 94. člena, po katerem lahko svet odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je bilo svetnikom poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red, najmanj sedem dni pred sejo.

Statutarno pravna komisija pod predsedovanjem Klemna Babnika je s štirimi glasovi za in enim proti odločila, da zahteva SDS ne izpolnjuje že prvega pogoja, zato drugega sploh niso presojali. Obrazložili so, da svetniška skupina SDS v zahtevi za razširitev dnevnega reda navaja le okoliščine, iz katerih ni mogoče razbrati prvega pogoja za razširitev dnevnega reda. Tako so opozicijski svetniki spet ostali brez točke dnevnega reda, s katero so želeli izvedeti, kakšni so podrobni načrti za obnovo Celice, vsebinski koncept delovanja, kulturni program in strategija hostla. Takšno obravnavo na seji mestnega sveta so si želeli tudi umetniki, ki so vse od začetka ustvarjali v Celici. Ta je zaprta od sredine januarja, podrobnih informacij o tem, kakšne načrte imajo s hostlom mestni zavodi z Javnim zavodom Ljubljanski grad na čelu, pa še vedno ni.

Blizu dogovor o odkupu blagovne znamke Celica

Včeraj pa je mestna oblast nekaj informacij o Celici vseeno dala. Matej Javornik iz SMC je na to temo postavil svetniški vprašanji, ob tem pa pojasnil, da SMC pred časom ni podprla sklica izredne seje, ker so menili, da je takrat minilo premalo časa, da bi novi upravitelji hostla pripravili ustrezno strategijo in izpeljali vse postopke za izvedbo razpisa obnove. To točko je na dnevnem redu pričakoval včeraj, a je ni dočakal.

Izvedel pa je, kot je pojasnila Špela Knol z oddelka za kulturo, da so se stališča glede odkupa blagovne znamke Celica med občino in nekdanjim upraviteljem Tomažem Juvanom toliko zbližala, do so stekli postopki za izvedbo javnega naročila po postopku pogajanj.

Potem ko je prejšnji mesec Ljubljanski grad objavil javno naročilo za investicijsko-vzdrževalna dela v hostlu, zdaj potekajo postopki za izbor ponudnika. Če bo javno naročilo teklo v skladu s postopki, bo prenova končana do 30. junija, je še pojasnila Špela Knol, o programu hostla pa ni govorila. Župan Janković je dejal, da je Juvan za blagovno znamko sprva želel 385.000 evrov, občina pa da je ponujala 38.500, a so se njihova pričakovanja toliko zbližala, da so zdaj na vrsti pogajanja o odkupu. Da potekajo, nam je potrdil Juvan, ki pravi, da so tudi blizu dogovora o odkupu oziroma prodaji opreme.