Bavčarja in soobtoženega Miroslava Golubića obtožnica bremeni zlorabe položaja oz. pomoči pri tem kaznivem dejanju. Tega naj bi zakrivila s sklenitvijo ter podpisom različnih pogodb in listin, s čimer je Istrabenz vstopil v terminski posel, ki ga je imela z Banko Celje sklenjenega Maksima Holding. Posel se je nanašal na obvezen nakup delnic Intereurope po točno določeni ceni in v točno določenem obdobju, tako da je ob zapadlosti terminskega posla vso škodo, ki bi jo sicer iz tega posla utrpela Maksima Holding, nase prevzel Istrabenz.

V začetku meseca Golubić ni priznal krivde, danes pa bi moral na koprsko sodišče priti še Bavčar. A je sodnica Trunklova na začetku naroka navedla, da je obtoženi prejšnji teden sporočil, da se predobravnavnega naroka ne namerava udeležiti in da je vložil ugovor. Sodnica je zato preklicala privedbo na današnji narok in skladno z zakonom ugotovila, da se z neudeležbo šteje, da obtoženi krivde ne priznava.

Zahteval senatno sojenje

Bavčarjev zagovornik Aljoša Dežman je med drugim predlagal, da se na glavni obravnavi zasliši skupno sedem prič, ki bodo po njegovih besedah potrdile, da Bavčar ni bil edini, ki je sodeloval oz. odločal pri sklenitvi pogodb, ki so predmet postopka. Poleg tega je odvetnik predlagal izvedbo nekaterih listinskih dokazov, med njimi tudi vpogled v Istrabenzove listine, ki naj bi po podatkih obrambe dokazovale, da je bil nadzorni svet Istrabenza z omenjenimi posli seznanjen in jih je tudi potrdil.

Dežman je poleg tega zahteval senatno sojenje, ni pa podal izločitvenih predlogov. Glavna obravnava se bo začela čez slab mesec dni, 23. aprila.