Preteklo leto je DZ sprejel sklep o ratifikaciji svetovnega podnebnega sporazuma, s katerim se je naša država pridružila večini držav na svetu, da je treba zagotoviti zmanjšanje rabe fosilnih energentov in s tem istočasno maksimalno povečati rabo obnovljivih energentov (trajni energetski viri!), vse v cilju zmanjšanja vplivanja na podnebne spremembe. In v cilju doseganja se je pripravil energetski koncept Slovenije, v katerem se močno poveča raba trajnih energetskih virov.

Večina poslancev je zavrnila razpravo o vloženem zakonu o HE na srednji Savi, istočasno pa imajo ti poslanci pred seboj predlog energetskega koncepta Slovenije ki bo zapovedal izrazito povečanje rabe trajnih energetskih virov. Ker je bil EKS pripravljen v vodilni koalicijski stranki, je popolnoma realno pričakovati, da ga bodo poslanci potrdili in istočasno pred slovensko javnostjo priznali svojo napako pri zavrnitvi zakona o HE na srednji Savi.

Ob tem dogajanju pa se bodo poslanci, ki so glasovali proti sprejemu zakona, verjetno branili, da so tako ravnali s ciljem zavarovati avtohtonost sulca v reki Savi.

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS)