21. stoletje poveličuje drugačnost in izstopanje iz večine. A ne nujno v stilu združevanja podobnih, kot to počnejo subkulture. Individualizem nas veliko prej pripelje do želje po absolutni neumestljivosti. Kaj je namreč bolj posebno od osamljenega protagonista, ki je zaradi svoje lastne drugačnosti povsem neponovljiv. Umestiti se v subkulturo enostavno ni več dovolj, kot dokazuje opravljena anketa. Mnogo mladostnikov se v posamezni subkulturi ne najde, ker so preveč individualni. To je seveda čudovito, dokler ne predstavlja ovire povezovanju.

Svojo vsesplošno prisotno vlogo tu verjetno igra tudi komercializacija. Druženje in organizacija subkultur se lahko zdi nepotrebno breme temu, ki išče le imidž. Izstopanje je v modi in kapitalizem nam na bleščečem pladnju dostavi instantno varianto – prodajno blago z logotipi. In tako izmed desetih deklet z majicami Iron Maiden takšno glasbo dejansko posluša le ena. Kako naj ne bi cvetela prodaja pripadnosti.

In družbeni aktivizem? Ta naj bi bil nadgradnja poslušanja iste glasbe ali podpiranja iste športne ekipe. Gradil naj bi osebnosti in poglede, spodbudil mlade k vključevanju v demokracijo države, kot je to v svojih časih počel Kl(j)ub v Celju. Najlažje in najhitreje bi bilo reči, da nam je mladim danes vseeno. Udeležba na volitvah in odnos do politike do neke mere zagotovo nakazujeta na to. Bilo bi tudi zmotno. Seveda je skrb vzbujajoč pojav flegmatičnosti in kulture nihilizma, vendar pa lahko iz prve roke potrdim, da je med mladimi mnogo teh, ki jim (nam) je mar. In kje so ti ljudje? Je že tako, da je prav ta družba, ki bi jo naša »meme generacija« oklicala za »woke«, pogosto precej vdana v usodo. Nekje skozi čas se je med mladimi v veliki meri izgubil občutek, da lahko povzročimo dejanske spremembe v svetu. Katera koli subkultura, ki bi ji uspelo upanje v narekovanje naše lastne prihodnosti prinesti nazaj, bi v trenutku pridobila moje spoštovanje.

Subkulture naj bi namreč poosebljale prav to – mesto, kjer se najdeš, in zagotovilo, da proti velikemu, odraslemu svetu ne stojiš čisto sam.