V četrtek, 29. marca, se zaokroža že enajsti Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit. Za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo se je odločilo 89 podjetij. Podjetjem, ki so po presoji izborne komisije s svojim delom na področju kadrov za zgled, bodo podelili priznanja najboljši zaposlovalec. Tako ga bo prejelo najboljše podjetje v kategoriji veliko podjetje, najboljše v kategoriji srednje veliko podjetje in najboljše med majhnimi podjetji, kjer je bilo tudi največ prijavljenih – letos kar 44.

Starejšim prijazna podjetja

Podelili bodo tudi priznanja za najboljšo zlato prakso in za podjetja, ki so sodelovala v prvem natečaju Starejšim prijazno podjetje – Z leti še vedno ZAvzeti. Podobno kot pri Zlati niti bodo podelili tri priznanja, po enega za vsako velikostno skupino – malo, srednje veliko in veliko podjetje. Natečaj je potekal v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS, ki do leta 2022 izvaja projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI. Nedavno se je na njegovo prvo javno povabilo za pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših prijavilo tisoč podjetij.

Mreža za izzive

Mreža skoraj 400 podjetij, ki so se v dobrem desetletju vpela v Zlato nit bodisi z merjenjem kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo bodisi s prijavo zlatih praks, je odlična spodbuda za povezovanje, izmenjavo dobrih praks in navdihovanje za nadaljnje delo, ki bo, kot kaže, v znamenju demografskih sprememb in digitalizacije.

Navdih tokratni dopoldanski konferenci Zlata nit 2017, katere rdeča nit so sodobno voditeljstvo, rast, razvoj ljudi ter vnema, bo dal vložek iz glasbeno-gledališke predstave o znanstveniku in izumitelju Nikoli Tesli, ki jo je ustvaril fizik in glasbenik Janez Dovč. V pogovoru, ki ga središči misel »Če sam ne goriš, drugih ne moreš vneti«, pa bodo poleg Antona Kisovarja, direktorja podjetja Tehnos, zlate gazele 2017, ki s tako vnemo tudi sam vodi svoje sodelavce, sodelovali še dr. Danica Purg, dekanka in direktorica IEDC – Poslovne šole Bled, mag. Jelica Lazarević Lajovic, aktualna kadrovska direktorica in odgovorna za kadre v Iskratelu, ter dr. Miha Kos, ustanovitelj Hiše eksperimentov.

Zlate prakse kot gorivo

Del Zlate niti so že tradicionalno tudi Zlate prakse. Zavod RS za zaposlovanje bo predstavil Zaposlitveni izziv, ki so ga zelo uspešno izpeljali s Petrolom, Danfoss Trata pa bo predstavil prenovo prostorov, ki so jo izvedli ob velikem navdušenju zaposlenih z oblikovalsko žilico, s čimer so občutno izboljšali tudi zavzetost zaposlenih. Da lahko coaching poteka tudi ob podpori mobilnih tehnologij, bo pokazal primer iz A1, kjer so uspešno uvedli digitaliziran coaching, ki je slovenska inovacija. In da se velika podjetja lahko učijo od majhnih, bo dokazal Optiweb. Na konferenci bomo spoznali njihovo optikulturo.

Zanimiva bodo tudi nova dognanja Zlate niti, dr. Rok Stritar bo govoril o zaviralcih sprememb in kako jih ugnati, mag. Sonja Klopčič pa o voditeljstvu, kjer bodo podjetja lahko dobila odgovor, ali so učeča se ali inovativna organizacija. Za aktivne pogovore na omizjih bodo poskrbeli Metoda Debeljak, direktorica službe za upravljanje zaposlenih v Zavarovalnici Triglav z delitvijo izkušnje, kako uporabiti design thinking pri iskanju kreativnih idej, ter nosilci zlatih praks iz podjetij Gorenje, Prva osebna zavarovalnica, JP Komunala Brežice, SRC Infonet, Iskraemeco, Droga Kolinska, Generali Zavarovalnica Ljubljana, Simbioza Genesis in BTC, Lotrič meroslovje ter AMZS. V duhu izzivov, ki jih imamo kot starajoča družba, pa bodo ob pomoči Pokojninske družbe A s simulatorjem staranja lahko stopili v časovni stroj.