Nemir na finančne trge je prinesel predvsem podpis odloka o nameravanih carinah na kitajsko blago, s čimer je ameriški predsednik konkretiziral napoved trgovinske vojne Kitajski. In to kljub temu da so številna velika ameriška podjetja še v začetku tega tedna administracijo prepričevala o nesmiselnosti takšnega početja. Z odlokom, ki ga je predsednik Trump označil kot »memorandum proti kitajski gospodarski agresiji«, bodo ZDA uvedle dodatne carine na uvoz določenih kitajskih proizvodov in omejitve kitajskih vlaganj v ZDA v obsegu 50 milijard ameriških dolarjev. Bojazen je seveda povezana predvsem s povračilnimi ukrepi, s katerimi bi se konflikt stopnjeval in ki so bili že napovedani ob najavi uvedbe carin na jeklo in aluminij v začetku leta. Vsi skupaj lahko upamo le, da se bo tudi tokrat uresničil rek, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha.