Devet strani dolgo pismo in kopijo kazenske ovadbe zoper odgovorno osebo na novomeški občini je te dni občinskim svetnikom in javnosti poslal direktor podjetja Trata Boštjan Atelšek. Podjetje je dolga leta kot koncesionar skrbelo za urejanje zelenih površin, prek razpisov novomeške komunale pa je pridobivalo tudi večino poslov čiščenja javnih površin, predvsem ročno čiščenje. A občina se je zdaj odločila, da obe javni službi, ki sta znašali povprečno 620.000 evrov na leto, združi pod eno streho. Sprememba naj bi prinesla okoli 130.000 evrov prihranka, učinkovitejši režim čiščenja in plačevanje po dejanskih stroških.

Komunala tako čiščenja javnih površin ne bo več oddajala na trg, ampak ga bo opravljala sama, od julija dalje, ko Trati poteče tudi pogodba za urejanje zelenih površin, pa naj bi komunala opravljala še te storitve. O tem bodo danes razpravljali občinski svetniki. Toda Atelšek je prepričan, da občina s tem, ko omenjene storitve ne bodo več na trgu, ravna v nasprotju z načeli dobrega gospodarja in celo nezakonito. Zaradi hudih obtožb v javnem pismu sta kazenske ovadbe že napovedala župan Gregor Macedoni in direktor komunale Gregor Klemenčič. Po mnenju Macedonija so v pismu podani vsi znaki kaznivega dejanja obrekovanja in žaljive obdolžitve.

Atelšek: Komunala zaračunava višje cene od tržnih

Atelšek se je za ovadbo odločil potem, ko je Trati junija lani potekla pogodba za čiščenje utrjenih javnih površin in je posel občina neposredno, brez razpisa oddala Komunali Novo mesto, in to, kot trdi Atelšek, po občutno višji ceni od tržne. S tem je ravnala protizakonito, saj lahko po njegovih besedah takšno neposredno pogodbo »v skladu z zakonodajo sklenete le, če je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen na trgu«.

Vrednost čiščenja utrjenih javnih površin se je v zadnjih letih gibala od 192.000 evrov do 253.000 evrov, od tega je delež komunale znašal okoli 60.000 evrov, preostalo je dobil zunanji izvajalec, to je Trata, ki je bila večinoma edini ponudnik na razpisih. »Da del poslov oddajamo prek javnega razpisa, je bila naša poslovna odločitev, saj nismo imeli kadra niti mehanizacije, da bi to počeli sami,« pojasnjuje Klemenčič. Z novim odlokom se med drugim spreminja tudi režim čiščenja. Doslej je veljalo, da mora biti v neki ulici na dan očiščenih deset odstotkov površine. »Po novem režimu bo na določenem terenu delavec osem ur na dan in bo sproti odpravljal pomanjkljivosti.«

Klientelizem, šikaniranje, politično delovanje?

Atelšek v pismu med drugim županu Macedoniju očita šikaniranje, nezakonito poseganje v pogodbe, manipuliranje javnih razpisov, osebne nagibe. »Njegov edini namen je uničenje našega podjetja,« je prepričan.

Gregorju Klemenčiču očita klientelizem, politično delovanje, šikaniranje, komunali pa neučinkovitost, togost in celo, da je občini zaračunavala storitve, denimo pometanje javnih parkirišč, ki jih je dejansko opravljala Trata. »Komunala je tista, ki se vseskozi 'šlepa' na naše izvedbe,« je med drugim zapisal.

Na podlagi svojih opažanj tudi pravi, da komunala zadnje mesece večine čiščenja javnih površin sploh ne izvaja. »Ročno pometanje oziroma čiščenje, ki smo ga pred nezakonito oddajo izvajali mi s sedmimi do osmimi delavci, se zdaj izvaja le z enim, ki se mu občasno pridruži še eden, preostalo pa opravljata delavca, ki se vozita po mestu z avtomobili, praznita koške, pometanje pločnikov in stopnišč pa je le še zgodovina,« pravi Boštjan Atelšek. Klemenčič odgovarja, da so delavce opremili z vozili, tako so hitrejši, mobilnejši, pregledajo in očistijo več terena.

Komunala je lani že zaposlila šest novih delavcev, potrebuje jih še šest do sedem. Prav zato je po mnenju Atelška prihranek, kot ga omenja občina, nemogoče pričakovati. Kot dodatno zlorabo občinskega denarja omenja tudi zunanjega »supernadzornika«, ki naj bi ga občina po njegovih podatkih plačevala 18.000 evrov na leto.