Občina Medvode je objavila javno naročilo, s katerim išče izvajalca gradnje meteorne kanalizacije in plinovoda, obnove vodovoda in rekonstrukcije ceste Vikrče–Tacen. Gradnja te infrastrukture bo potekala sočasno z gradnjo fekalne kanalizacije v sklopu velikega okoljskega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v občinah Medvode, Ljubljana in Vodice. Spomnimo, omenjeni projekt je ocenjen na skupaj 111,2 milijona evrov, pri čemer bo 69 milijonov evrov prispeval evropski kohezijski sklad.

Potencialni ponudniki morajo občini Medvode svoje ponudbe oddati do 25. aprila do 9. ure. Po pregledu ponudb in izboru najugodnejšega ponudnika bo ta sklenil pogodbo z občino, ki bo financirala gradnjo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in rekonstrukcijo omenjene ceste, ter z javnim podjetjem Energetika Ljubljana, ki bo financiralo gradnjo plinovoda. Za to dodano infrastrukturo evropska sredstva niso predvidena.

Ker je bilo za gradnjo fekalne kanalizacije na območju Medvod in Vodic ter gradnjo povezovalnega kanala C0 že leta 2013 na razpisu izbrano podjetje Javna razsvetljava, se bo izvajalec, ki mu bo medvoška občina zaupala gradnjo preostale infrastrukture, moral glede terminov in organizacije gradbišča dogovarjati z Javno razsvetljavo. Razpisna dokumentacija za dodatno infrastrukturo predvideva, da bodo gradbena dela končana do predvidoma 23. julija 2019, oziroma dovoljuje, da se rok izvedbe prilagaja gradnji fekalne kanalizacije. Ta naj bi bila zgrajena najpozneje do sredine leta 2019. Po zaključku gradnje kanalizacije z evropskimi sredstvi bo v občini Medvode 22,5 kilometra novega kanalizacijskega omrežja, nanj pa bo na novo priklopljenih 3600 prebivalcev.

Največji del novega kanalizacijskega omrežja bo zgrajen na območju občine Ljubljana. Ljubljanska občina bo fekalno kanalizacijo gradila na kar 39 območjih, hkrati z gradnjo kanalizacije pa bo tako kot medvoška občina uredila še drugo infrastrukturo. Gradnja bo potekala postopoma, na občini pa so že napovedali, da bodo za izbor izvajalcev izvedli več javnih naročil. Ljubljanska občina je naročilo za izbor izvajalca za prvih dvajset območij napovedala že za lansko jesen, vendar tega še ni storila.

V glasilu Ljubljana je občinska uprava napovedala, da bo prvo naročilo objavila konec tega meseca in da bo zajemalo gradnjo infrastrukture na območju Stožic, Šmartinske ceste, Hrušice in Litijske ceste, Gornjega Rudnika, Glinc in Dolnic, Zaloga, Zaloške - Studenca, Slap, Kamnogoriške ceste, Ceste dveh cesarjev, Kalinove ulice, Ceste Andreja Bitenca, Na Trati, Ježice, Kleč, Medveščkove ulice, Ogrinčeve ulice, Ulice Mire Miheličeve in Brda vzhod.