Na voljo je 10 stanovanj, od tega dve garsonjeri, eno enosobno stanovanje, šest dvosobnih in eno trisobno stanovanje. Stanovanja se nahajajo v Ajdovščini, Brežicah, Murski Soboti, Postojni, Ribnici, Slovenski Bistrici in Vipavi. Neprofitne najemnine zanje pa se gibljejo med 74 evri za garsonjero v Slovenski Bistrici in 230 evri za trisobno stanovanje v Brežicah.

Prosilci se na poziv prijavijo preko obrazca Prijava na razpis za službeno stanovanje ali garažo, ki ga izpolnjenega skupaj z zahtevanimi listinami oziroma dokumentacijo posredujejo na naslov Ministrstvo za obrambo, služba za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do vključno četrtka, 5. aprila, je še navedeno v pozivu.

Vse podrobnosti poziva lahko zainteresirani najdejo na spletnem naslovu Ministrstva za obrambo.