Uvodoma pojasnjujemo, da ministrica za notranje zadeve v posamezne upravne postopke mednarodne zaščite ne more in ne sme posegati. Prošnje za mednarodno zaščito samostojno in strokovno obravnavajo pristojne službe ministrstva za notranje zadeve v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti, ki je usklajen z veljavno zakonodajo EU, in mednarodnimi konvencijami.

V ministrstvu za notranje zadeve vsako prošnjo za mednarodno zaščito obravnavamo individualno in pri tem upoštevamo in presojamo vse osebne okoliščine konkretnega prosilca. Vendar zgolj dejstvo, da je prosilec državljan Turčije (kar velja tudi za druge države), še ne pomeni, da izpolnjuje pogoje za priznanje mednarodne zaščite. Glede varne izvorne države pa pojasnjujemo: tudi če je država določena za varno izvorno državo (kot je Turčija), se lahko za prosilca, ki je državljan te države, ne šteje za varno izvorno državo. Tako do sedaj nobena prošnja za priznanje mednarodne zaščite, ki jo je vložil državljan Turčije, ni bila zavrnjena na podlagi uporabe koncepta varne izvorne države. Dodajamo še, da smo letos status mednarodne zaščite priznali petim turškim državljanom.

Sabina Langus Boc

služba za odnose z javnostmi ministrstva za notranje zadeve