Tako se začne realizacija projekta Predor med Trbovljami in Preboldom. Koliko let bosta postopek in sama gradnja potekala, niso omenili. In kakšne bodo posledice?

1. Interesno področje, da s svojimi vozili peljejo skozi predor, sega od Hrastnika do Litije in celo širše. Po dolini Trbovelj se bo počasi premikala nepretrgana kolona vozil večino dneva v obe smeri. Onesnaženost ozračja se bo povečala od petkrat do desetkrat.

2. Naš lokalni promet bo zamrl. S stranske ceste ni mogoče priti v strnjeno kolono, niti prečkati ceste, ulice, kaj šele zavijati levo. Interventna vozila, kot so ambulantna, gasilska, policijska, bodo neuporabna. Kolesarji, adijo! Kako bodo pešci prečkali strnjeno kolono, lahko samo ugibam. V takem tranzitu semaforji malo koristijo, rondo pa nič.

3. Prometna varnost bo katastrofalna. Vrstili se bodo vsakodnevni trki; krivci bomo mi domačini, ker bomo izsiljevali vstop v neprekinjeno kolono, ki ima prednost. Kdo in kako bo trke reševal – je uganka.

Ampak obstaja dobra rešitev:

a) dokončati regionalno zasavsko cesto Ljubljana–Krško, na desnem bregu Save dokončati kakšnih 6 kilometrov ceste Hrastnik–Radeče;

b) zgraditi most v Zidanem Mostu čez Savo, da se povežemo proti Celju.

Ta projekt je mnogo boljši, saj odpira še cesto za Krško in dalje na jug.

Naši politično močni župani Zasavja se nikoli niso zavzemali za to logično rešitev. Prav takšen negativni odnos imajo do gospodarskega razvoja Zasavja.

Že sedem let obstaja idejni projekt PRT – Park rudarjev Trbovlje, ki bazira na zapuščini energetike Zasavja. Kratka vsebina: kakšnih 10–12 težkih rudarskih strojev (jašek, domfrca, freza, jekleni transporter, drobilec, samohodno podporje in drugo) priredimo za približno 3-minutno obratovanje s svetlobnimi in zvočnimi efekti. Vključen je tudi 360-metrski dimnik in mnogo drugega. Vse bo na prostem, zanimivo za staro in mlado. Bili bi edini v Evropi. To bi moral biti nosilni gospodarski projekt celotnega Zasavja. Žal pa naši župani podpirajo uničevanje rudarske zapuščine, ki je lahko osnova za gospodarski razvoj.

Stane Cenc, Trbovlje