Njegoševo in Roško cesto je pred približno šestimi leti povezal Fabianijev most, zaradi njegove dvonivojskosti pa je takrat ob Cukrarni nastal prazen in temačen prostor. Na ljubljanski mestni občini so želeli pokriti prostor osmisliti, kot prvi pa so priložnost za oživitev prepoznali ljubljanski rolkarji. Preobrazbo podmostja v urbani park so nato na pobudo občine in ob pomoči rolkarjev zasnovali arhitekti iz biroja Scapelab. Njihovo idejo bosta zdaj uresničili podjetji Lesnina MG oprema in Pro-Concrete, ki sta bili uspešni na javnem razpisu.

Na javni razpis za gradnjo rolkarskega parka pod Fabianijevim mostom, ki so ga na občini objavili v začetku letošnjega leta, sta pravočasno prispeli dve ponudbi. Za gradnjo se je ob skupni ponudbi omenjenih podjetij potegovalo tudi podjetje KPL, ki je ponudilo nekoliko nižjo prvo ponudbeno ceno (345.000 z DDV), a so na občini ugotovili, da ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisnih pogojev. Na pogajanja so zato povabili le podjetji s skupno ponudbo. Po dveh krogih pogajanj sta ponudnika ceno z dobrih 352.000 evrov spustila na končnih nekaj manj kot 300.000 evrov.

Kot je razvidno že iz razpisne dokumentacije, bodo morali delavci Fabianijev skate park, kot so park poimenovali v Scapelabu, končati v štirih mesecih. Med štiri stebre mostu bodo umestili večjo betonsko polkrožno mini rampo, v podmostju pa bodo še trije manjši tipski elementi, prav tako namenjeni izvajanju akrobacij na rolkah. Ob mini rampi bo urejeno kemično stranišče, podmostje bodo dodatno osvetlili, v južnem delu parka pa bodo uredili možnost ozvočenja. žir