Postopek predaje Hrvaški na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo sicer vodi Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je za Prnjata odredilo pripor in tudi že zavrnilo pritožbo na odreditev pripora. Zagovornik je napovedal vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Prnjat, ki so ga 8. marca prijeli v Ljubljani v okviru mednarodne operacije Nana, se po navedbah zagovornika ne strinja s predajo Hrvaški. Kot je pojasnil pred dnevi, Prnjat meni, »da zaradi stigme, ki se ga drži kot obsojenca podobnega kaznivega dejanja, kot se mu očita sedaj, in pa zaradi medijske gonje zoper njega na Hrvaškem, tam ne bo deležen objektivne obravnave v postopku«. Fabiani meni, da so podani tudi zakonski zadržki, da se Prnjata v tem postopku ne preda Hrvaški, pač pa da je lahko obravnavan tudi pred slovenskimi sodišči.

Postopek predaje drugi državi na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo ureja zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU, v teh zadevah pa je treba odločati še posebej hitro, so za STA pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Če zahtevana oseba ne soglaša s predajo, jo preiskovalni sodnik takoj zasliši o možnih razlogih za zavrnitev predaje. Sklep o dovolitvi ali zavrnitvi predaje izda izvenobravnavni senat okrožnega sodišča na obrazložen predlog preiskovalnega sodnika. V kolikor je zoper sklep senata vložena pritožba, mora senat višjega sodišča o pritožbi odločiti v treh dneh.

Če zahtevana oseba ne soglaša s predajo, kot je v primeru Prnjata, je treba pravnomočno odločiti o predaji v 60 dneh po prijetju ali prvem zaslišanju zahtevane osebe. Po pravnomočnosti sklepa o predaji preiskovalni sodnik brez odlašanja odredi predajo zahtevane osebe. Predaja mora biti izvršena brez odlašanja, najkasneje po 10 dneh po pravnomočnosti sklepa o predaji, so še navedli na sodišču.