Navkljub vsem številnim desetletja dobro utemeljenim gradbenim, geološkim, ekološkim ter ekonomskim strokovnim ugovorom se bo brez ustreznih strokovnih utemeljitev, predhodnih strokovno utemeljenih rešitev in ustreznih ekonomskih dokazov še ta mesec začelo skrajno neodgovorno graditi ta nekajkilometrski ekološko in ekonomsko škodljivi povezovalni kanal CO. V dandanašnji praksi se je pri nas namreč ustalilo, da konstruktivna strokovna kritika ni zaželena ali celo (za pridobivanje kohezijskih sredstev) škodljiva, zato se lahko ali mora ta v primeru hudega pomanjkanja strokovnega znanja brez ustreznih protiargumentov, brez posledic, kaj šele strokovne ali finančne odgovornosti, kratko malo preslišati.

Izvajanje tega gradbeno izredno zahtevnega kanala in objektov je bilo že zaupano Javni razsvetljavi Ljubljana, d. d., ki ima očitno nič koliko referenc izvedbe takih kanalov na tako ekološko, hidrogeološko ter gradbeno zahtevnih območjih. Upam, da je to podjetje moralo skleniti tudi ustrezno visoko gradbeno zavarovanje, saj so nas svojčas učili, da je med gradnjo javne razsvetljave ter gradbeno izredno drage (najmanj 120 milijonov evrov) in zahtevne kanalizacije kar precejšnja razlika.

Žal se odgovorni kakor tudi prebivalci Ljubljane nočejo oziroma ne želijo zavedati:

– pričakovanega naknadnega izrednega zvišanja dejanskih gradbenih stroškov tega nepotrebnega povezovalnega kanala zaradi potrebne zahtevnejše gradnje, aneksov itd.;

– hude ogroženosti in hudega poslabšanja za zdaj še zelo kvalitetne ljubljanske pitne vode;

– izredne višine komunalnih prispevkov za kanalizacijske priključke predvsem na območju Medvod ter Vodic;

– izredne podražitve bodočih tekočih obratovalnih stroškov.

Preslišano in zamolčano je bilo dolgoletno zvonjenje kritične stroke pred točo. Neznanje ter neumnost pa je treba vedno drago preplačati.

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana