Da bi pohitrili dela na Gosposvetski in Dalmatinovi, so se na ljubljanski občini odločili za drastično potezo: obe bodo od 3. aprila do 30. junija popolnoma zaprli za promet. Gotovo gre za eno najbolj problematičnih cestnih zapor, saj je v konicah avtomobilistom preglavice delala že polovična zapora Gosposvetske, zdaj pa bo ves promet, vključno z avtobusi, preusmerjen na Tivolsko in druge ceste, ki so že v normalnih razmerah zelo obremenjene. Največji zastoji bodo bržkone neizbežni prav na Tivolski in naprej po Slovenski in Masarykovi, Tavčarjevi, Komenskega in Resljevi.

Na severnem delu Slovenske ceste bo veljala spremenjena začasna prometna ureditev, po kateri bo izvoz mogoč le v smeri proti Tivolski. Križišče Slovenske in Gosposvetske bo v času zapor prevozno le za avtobuse LPP, kolesarje, intervencijska vozila in imetnike občinskega dovoljenja za Slovensko cesto. Za pešce in kolesarje bodo vzpostavljeni koridorji ob gradbišču, ki se bodo sproti prilagajali poteku del, oziroma bodo označene druge obhodne ali obvozne poti.

Sedem ukinjenih postajališč

Obvoze bodo imeli tudi številni avtobusi, najbolj bodo zaporo občutili potniki proti Šiški, saj bo večina avtobusov namesto po Gosposvetski peljala po Tivolski, obvozi so predvideni tudi za avtobuse, ki vozijo po Dalmatinovi. Ukinjenih bo sedem avtobusnih postajališč na Gosposvetski cesti, Dalmatinovi in Tavčarjevi ulici ter pri Zmajskem mostu, začasno pa bosta vzpostavljeni postajališči na Tivolski cesti. Ponoči med 21. in 4. uro zjutraj bodo nočne proge 1, 3 in 5 zakrožile po trasi Tivolska, Bleiweisova, Šubičeva, Slovenska cesta.

Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik pravi, da odločitev o popolni zapori ni bila lahka, a je pretehtalo dejstvo, da bodo lahko ob popolni zapori delali nekajkrat hitreje kot ob polovični. »Če bi delali pod polovično zaporo, bi se dokončanje del zavleklo v jesen. Pod popolno zaporo je lažje tudi usklajevati delo arheologov in gradbincev, saj lahko veliko več dela poteka hkrati. Razlog več za popolno zaporo je tudi tlakovanje na Gosposvetski cesti, ki je precej bolj zahtevno in zamudno od asfaltiranja,« pravi Polutnik.

Obljuba: delalo se bo od zore do mraka

Na občini si ne zapirajo oči pred dejstvom, da bo zapora povzročila večje težave v prometu. Tudi zato so jo napovedali dva tedna prej, da bi voznike pravočasno opozorili in spodbudili k razmisleku o uporabi drugih načinov prevoza, mestnega prometa in sopotništva, kadar je le mogoče, pa naj se na pot odpravijo peš ali s kolesom. »Naša želja je, da bi pred zaporo Gosposvetske in Dalmatinove vsaj polovično odprli prenovljeno Hradeckega cesto, da se nekoliko sprosti promet na Roški. Več ne moremo storiti in zavedamo se, da bo prve dni nejevolja voznikov velika,« priznava Polutnik, ki obljublja, da bodo izvajalci delali »od zore do mraka«.

Na odseku Gosposvetske ceste bodo v okviru prenove proti središču mesta ukinili en vozni pas med križiščem s Celovško in Župančičevo, v nasprotni smeri pa ukinili ločeni desni zavijalni pas na Tivolsko. Tako pridobljene površine bodo namenili pešcem in kolesarjem, predvidena sta tudi zasaditev obojestranskega drevoreda po vsej dolžini Gosposvetske ceste in tlakovanje po vzoru Slovenske. Na Dalmatinovi bodo ohranili enosmerno ureditev, dodatni prostor, ki bo omogočil ureditev kolesarske steze proti zahodu tudi na severni strani ulice, pa bodo pridobili z zoženjem voznih pasov. Med parkirnimi prostori načrtujejo ureditev enostranskega drevoreda.