Novogoriški svetniki so prekrižali načrte ministrstvu za izobraževanje, da po več neuspešnih poskusih revitalizacije na javni dražbi proda Laščakovo vilo na Pristavi. Predlog o prodaji so na občinski upravi na čelu z županom Matejem Arčonom sprva podprli, saj naj za njeno obnovo ne bi imeli denarja, včeraj pa – tik preden bi zapečatili njeno usodo – našli še zadnjo rešilno bilko za arhitekturni biser. »Rešimo Laščakovo vilo,« je dejal Arčon in ponudil možnost, da občina za njeno obnovo nameni denar, ki ga je sicer predvidela za ureditev vozlišča kreativnih praks – prostora sredi mesta, kjer bi se prepletali mladost, kultura in znanost.

Nekaj več kot dva milijona evrov evropskih sredstev bodo tako namesto v vozlišče kreativnih praks vložil v obnovo neoislamske vile, za prvo pa iskali nova sredstva. »Zavedamo se, da je to zadnji vlak za vilo, medtem ko bo za vozlišče denar še mogoče dobiti,« je pojasnil župan. Dodal je, da po zadnjih razgovorih z ministrstvom za izobraževanje še vedno ostaja možnost, da država vilo na občino prenese brezplačno, prav tako ji je še vedno pripravljena brezplačno podeliti služnost na zemljiščih. Županov predlog je požel odobravanje, vseeno pa tehtanje med vozliščem kreativnih praks in Laščakovo vilo ni bilo enostavno, dvome je porajala tudi nejasna ideja o tem, za kaj bodo prostori vile namenjeni. A svetniki so na koncu nov predlog soglasno podprli. Tudi sicer se je širša javnost uprla možnosti, da bi izjemen spomenik pristal v zasebnih rokah. Zaradi slabe izkušnje z remizo, tehniškim spomenikom, v katerem je nedavno našel mesto pohištveni diskont, je ta teden množica aktivistov pri vili pripravila protestno zborovanje s sloganom, da nekatere stvari niso naprodaj. Gre namreč za kulturni spomenik lokalnega pomena, skupaj z Rafutskim parkom pa je varovana tudi kot naravna vrednota državnega pomena. Leta 1909 jo je v neoislamskem slogu na pobočju Kostanjevice zgradil arhitekt Anton Laščak, ki je pred tem v Kairu zgradil množico pomembnih zgradb.