Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v torek objavilo sodbo v zadevi Mirovni inštitut proti Sloveniji, kjer je ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja, saj sodišča niso dovolila stranki zaslišanja prič in niso izvedla javne obravnave. Upravno sodišče je namreč leta 2011 izdalo sodbo, s katero je tožbo Mirovnega inštituta kot neutemeljeno zavrnilo. Na sodbo so se odzvali na Upravnem sodišču RS. Kot so zapisali, ima sodišče zakonsko podlago, da o tožbi odloči brez glavne obravnave in brez zaslišanja strank oziroma predlaganih prič. Zato ni mogoč sklep, da je sodišče v vseh primerih, ko ni razpisalo glavne obravnave, kršilo pravico do poštenega sojenja, so poudarili. sta