Zavod RS za šolstvo je z odločitvijo, da letos ne bo sofinanciral nekaterih pomembnih tekmovanj v znanju - v matematiki za Vegovo priznanje, v logiki, kemiji in naravoslovju - hudo ujezil organizatorje teh tekmovanj. V Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in Društvu matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) zavodu očitajo nepreglednost pri sofinanciranju tekmovanj, dvojna merila in nerazumevanje pomena, ki ga ima za nadarjene mlade sodelovanje na tekmovanjih s tradicijo. Sredstva, ki jim jih vsako leto odmerijo, so namreč glede na množičnost tekmovanj hudo pičla.

Manj kot pol evra na tekmovalca

“Za 60.000 učencev in dijakov, kolikor se jih udeleži tekmovanj, ki jih organizira ZOTKS, dobimo letno od države 21.000 evrov, manj kot pol evra na učenca torej. Preostalo moramo zbrati na druge načine. Ob tem je treba vedeti, da samo za letalske karte tekmovalcev porabimo 50.000 evrov,“ se huduje glavni tajnik ZOTKS Jožef Školč, ki poudarja, da od države ne dobijo niti desetine potrebnih sredstev.“ Kritičen je tudi predsednik DMFA, ugledni znanstvenik Dragan Mihailović: “V društvu delam pro bono. Vsi drugi mentorji tudi; honoriramo le tajniške posle. Korist od našega dela imajo samo in izključno mladi tekmovalci.”

Direktor Zavoda Vinko Logaj očitke o pristranosti in kakršnih koli drugih interesih zavrača. “Zavod za šolstvo podpira vse aktivnosti šol, ki so usmerjene v delo z nadarjenimi na različnih področjih”, zatrjuje, danes pa je z vrsto dokumentov dokazoval, zakaj so sofinanciranje v omenjenih primerih morali zavrniti. “Pravilnik prepoveduje dvojno financiranje, pobrane kotizacije pa je bilo več, kot je bilo stroškov,” je povedal. Poleg tega pa so iz dostavljenih računov razbrali, da nekateri stroški niso upravičeni. V dokumentaciji za sofinanciranje posameznih tekmovanj, ki jo je ZOTKS priložila kot dokazilo za stroške, so bili namreč tudi “računi za žgane pijače, nagrobne sveče, sožalne brzojavke, poštne stroške, mila, osvežilce in storitve, ki so bile opravljene v času, ko ni bilo več tekmovanj”.

ZOTKS toži zavod za šolstvo

Iz zavodove dokumentacije je na primer razvidno, da strošek vseh tekmovanj, ki jih je organiziralo DMFA, znaša 38.971 evrov. Za izvedbo tekmovanj pa je DMFA od šol za kotizacijo prejelo 118.539 evrov. “Ker je bil strošek tekmovanja trikrat nižji, kot je višina prejetih javnih sredstev, Zavod pa je dolžan spoštovati prepoved dvojnega financiranja, smo zavrnili sofinanciranje,” pravi Logaj. V DMFA in ZOTKS imajo o tem svoje mnenje. “Direktor zavoda se je postavil na stališče, da so prijavnine javna sredstva. Po našem mnenju to ne drži, ta sredstva so prostovoljni prispevki; s tem se je v prejšnjih letih strinjal tudi zavod,” odgovarja Školč.” V ZOTKS, ki zavod za šolstvo toži zaradi nekorektnosti postopka, je sicer zaposlenih šest ljudi. Med drugim organizirajo tudi tabore, srečanja nadarjenih, mladih raziskovalcev in podobno.

Podobni razlogi so Zavod vodili tudi pri odločitvi, da ni sofinanciral tekmovanja iz logike. Strošek tekmovanja je znašal 22.910 evrov, med stroški pa je tudi 7850 evrov, za katere ni dokumentacije o porabi. Poleg tega pa so organizatorji priložili še račune, ki niso upravičeni stroški: za storitve prehrane po tekmovanjih, mesečno naročnino za amis, za simobil, poštne storitve v letu, ki ni predmet sofinanciranja, in podobno, razlaga Logaj.

“Če smo kakšne stroške pripisali pomotoma ali smo kaj pozabili priložiti, bi nas lahko na Zavodu na to opozorili in bi skupaj pogledali, za kaj pravzaprav gre. Strinjam se, da račun za sožalno brzojavko z nagrobno svečo ob smrti sodelavca ni upravičen. Če pa se je na računu za pogostitev mentorjev po koncu tekmovanj, ki svoje delo opravljajo pro bono (poravnajo jim potne stroške in nekaj malega plačajo za sestavo nalog,op. a.), znašlo kakšno pivo, pa res ne vidim kakšnega posebnega problema,” na očitke o problematičnih postavkah na računih odgovarja Školč, ki je prepričan, da jih poskuša Zavod za šolstvo le očrniti v javnosti.

Tako Vinko Logaj kot organizatorji tekmovanj pa se strinjajo, da je treba sistem prenoviti. Zato so se pred nedavnim z ministrico Majo Makovec Brenčič dogovorili, da bodo ustanovili programski svet, ki naj bi domislil koncept in merila za financiranje. Kaj bo s tem dogovorom po odstopu premierja Cerarja, še ni jasno.