Upam si namreč že danes, 13. 3. 2108, napovedati, kakšen »odgovor« bo državna volilna komisija (DVK) posredovala policiji glede javne objave izida glasovanja zadnjega zakonodajnega referenduma (ZUIGDT) in predsedniških volitev prvega in drugega kroga.

Takole približno bo videti odgovor DVK k vnaprej zamišljenemu, pravzaprav že videnemu:

»Pri vnašanju podatkov se je študent (ali pa profesionalec) zmotil in vnesel napačna števila v excelove preglednice, zato je prišlo do razhajanj med številom prejetih in številom oddanih glasovnic, kar pa ni vplivalo na rezultate.«

Če se bo moja napoved uresničila v takšnem ali morda malce drugačnem scenariju, kakor sem napisala do tu, bo pa to še en razlog več, da bom kot državljanka in volilka vztrajala pri svoji zahtevi uvedbe avtonomnega demokratičnega nadzora referendumov in volitev.

Z njim – z nadzorom – bo mogoče po pravni poti pregledovati tako ročne kakor tudi informacijsko-tehnične »izdelke« vseh volilnih organov, tudi državne volilne komisije, nad katerimi resnično ni nobenega kontinuiranega nadzora.

Ida Čuden Rebula, Sežana