Iz zgoraj napisanega lahko sledi, da je nemški borzni trg v povprečju morda nekoliko podcenjen v primerjavi s povprečjem ameriškega. Razlogov za to bi lahko bilo več. Eden glavnih bi lahko bila visoka nepredvidljivost ameriške administracije, ki močno vpliva na tečaj dolarja v primerjavi z evrom. Zelo preprosto povedano, negotovost tega tečaja bolj prizadene neto izvoznika, kot je Nemčija, kakor neto uvoznika, kot so ZDA. Drugi razlog pa je morda v tem, da se je decembra lani v primerjavi z istim mesecem leto prej nemški trgovinski presežek nekoliko zmanjšal, in sicer z 18,3 na 18,2 milijarde evrov, ter v rahlem nepričakovanem znižanju proizvodnega PMI-indeksa za Nemčijo v letošnjem januarju, medtem ko se je ta dvignil za ZDA.

Torej na nemški trg v določeni meri in v določenih časovnih intervalih vplivajo in ga nekoliko potiskajo navzdol zgoraj omenjeni procesi. Trg pa očitno še ni imel zadostnega pritoka pozitivnih podatkov. Vendar znajo ti priti v obliki potencialno pozitivnih objav letnih in četrtletnih poročil nemških podjetij v prihodnjih dveh mesecih. Višina prihodkov, ki jih bodo podjetja objavila v svojih poročilih, bo imela namreč – mimo nepredvidljivih tržnih presenečenj (tudi ta niso redka) – veliko težo. Ker je nemško gospodarstvo izrazito izvozno naravnano in od tod priteka dobršen del prihodkov nemških podjetij, je smiselno pogledati, kaj se je dogajalo z nemškim izvozom v zadnjih mesecih leta 2017. Zgoraj je bilo sicer omenjeno, da se je decembra trgovinski presežek v Nemčiji nekoliko zmanjšal, vendar pa se je izvoz vse mesece zadnjega četrtletja povečeval, in sicer za 8,7 odstotka oktobra, 8 odstotkov novembra in 3,9 odstotka decembra, januarja 2018 pa se je v primerjavi z lanskim januarjem zvišal za 8,6 odstotka. Navedene ravni rasti nemškega izvoza se bodo poznale v prihodkih nemških podjetij, in te rasti se bodo poznale v njihovih letnih in četrtletnih poročilih. Zaradi tega bi morda smotrni investitor, ki se zaveda tveganj investiranja v vrednostne papirje, lahko investiral v povprečje nemškega trga. Vrednostni papir, ki je primeren za take naložbe, je DAXEX ETF.

ETF je sicer tip sklada (ang. exchange-traded fund), s katerim se trguje enako kakor z delnicami. ETF je tako sklad, ki lahko vsebuje delnice podjetij, obveznice, surovine, valute ali pa sledi določenemu indeksu. V našem primeru DAXEX ETF sledi nemškemu tržnemu indeksu DAX in tako za dobro ceno ponudi investitorjem izpostavljenost nemškemu trgu. ETF skladi se sicer od vzajemnih razlikujejo predvsem po tem, da jih zaradi pasivne strategije investiranja bremenijo nižji stroški upravljanja in so tako tudi provizije mnogo nižje kot pri vzajemnih skladih, ob nemalokrat višjih donosih. Po navadi so tudi bolj likvidni od vzajemnih skladov. Torej lahko DAXEX ETF predstavlja dobro rešitev za vključitev v portfelj zmernega investitorja.