V današnjem obdobju svetovne mobilnosti želimo vsem, ki v EU prihajajo iz turističnih, poslovnih ali družinskih razlogov, potovanje olajšati. Zato predlagamo več izboljšav. Prosilcem je treba omogočiti, da bodo lahko bolj zgodaj in v elektronski obliki vložili vlogo za izdajo vizuma. Prav tako je treba skrajšati sprejemanje odločitev, da bodo prosilci hitreje prejeli odgovore. Za lažji potek kratkih turističnih potovanj uvajamo možnost izdajanja vizumov na zunanji meji v okviru posebnega sistema na začasni osnovi in pod strogimi pogoji. Zaupanja vredni in redni potniki bodo lahko izkoristili tudi harmoniziran vizum za večkratni vstop, ki bo veljal od enega do petih let.

Hkrati pa moramo postati učinkovitejši pri preverjanju potnikov in pri odkrivanju tistih, ki predstavljajo grožnjo. V bližnji prihodnosti bomo tako nadgradili vizumski informacijski sistem, torej zbirko podatkov, ki jo uporabljajo uradniki, zadolženi za presojanje vlog za izdajo vizuma. Ti uradniki potrebujejo orodja, s katerimi bodo lahko takoj odkrili, ali za prosilca velja prepoved vstopa, ali ima lažne dokumente, ali pa je morda označen kot iskana oseba, na primer zaradi kriminalnih ali terorističnih dejavnosti.

Za učinkovitejšo in hitrejšo obdelavo vse večjega števila vlog za izdajo vizuma predlagamo povečanje takse za izdajo vizuma s 60  evrov na 80  evrov. Ta znesek je še vedno manjši kot v številnih drugih turističnih krajih po svetu, bo pa državam članicam EU prinesel dodatnih 205 milijonov  evrov na leto za zagotavljanje konzularne podpore po vsem svetu.

Poleg tega bi morala imeti vizumska politika EU vidnejšo vlogo pri splošnem sodelovanju s tretjimi državami, zlasti na področju upravljanja migracij. Številne države članice imajo namreč zdaj težave pri vračanju prijetih migrantov brez urejenega statusa v njihove države izvora zaradi premalo sodelovanja organov teh držav pri ponovnem sprejemu. Po drugi strani je določen del migrantov brez urejenega statusa, ki jih je treba vrniti, dejansko zakonito vstopil v EU s pridobitvijo vizuma, pri čemer pa so prekoračili obdobje dovoljenega bivanja. Zato predlagamo, da se določijo strožji pogoji za obravnavanje vizumov v primerih, ko tretja država ne sodeluje zadovoljivo na področju ponovnega sprejema.

Pravičnejša, preglednejša in varnejša vizumska politika je v tem vse bolj mobilnem in globaliziranem svetu v interesu tako EU kot tudi partnerskih držav in njihovih državljanov, ki želijo potovati v EU. Vizumska politika EU, ki bo kos izzivom prihodnosti, je bistvenega pomena za odprto in varno EU.

Dimitris Avramopulos je evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo.