Kmetijska zadruga (KZ) Krka, ki sodi po številu članov – teh je 276 – med največje v državi, se že več kot desetletje bojuje z likvidnostnimi težavami. Da bi se izvila iz rdečih številk, ji po besedah direktorja Antona Prusa ne preostane drugega kot resno poslovno-finančno prestrukturiranje ter prodaja nepotrebnega premoženja. S njo naj bi predvsem pokrili stare dolgove, teh je še vedno več kot dva milijona evrov, bankam pa so že vrnili za več kot 2,2 milijona posojil. Prus za konec leta 2018 napoveduje pozitivno poslovanje, kar bi bilo prvič po letu 2006. Do konca leta naj bi se zmanjšalo tudi število zaposlenih s sedanjih 134 na okoli 100. V večini naj bi šlo po Prusovih besedah za naravni odliv oziroma upokojevanje.

Center bi prodala, a kupca ni

Potem ko je zadruga lansko leto družbi Krka, d.d., prodala zemljišče na Grabnu in s tem poplačala del zapadlih dolgov, je februarja objavila tudi namero o prodaji svoje velikanske poslovne stavbe, Zadružnega nakupovalnega centra (ZNC) na Šentjernejski cesti. Izklicno ceno je postavila pri 4,5 milijona evrov, vendar zanjo ni bilo zanimanja.

»Želeli smo raziskati trg. Objekt je veliko vreden, a kot kaže, v Novem mestu ni kupcev, ki bi tak objekt lahko kupili,« pravi Prus. V nakupovalni center je zadruga v zadnjih letih privabila nekaj novih najemnikov, med drugim zavod za zaposlovanje, toda številni prostori še vedno ostajajo prazni. O prodaji stavbe se govori že več kot desetletje, tako je denimo že leta 2007 tedanji direktor Albin Kužnik govoril o njeni prodaji in selitvi sedeža zadruge na lokacijo Agroservisa v Žabji vasi. Mimogrede, takrat je bilo v zadrugi zaposleni 216 ljudi.

Zadruga je lansko leto končala s 25,7 milijona evrov prihodka, kar je nekoliko manj kot leto prej, in imela 284.000 evrov izgube. Manjši prihodek Prus pripisuje zaprtju nekaterih nedonosnih trgovin in ukinitvi nekaterih programov, pa tudi slabim vremenskim razmeram. Spomladanska pozeba in poletna suša sta dodobra oklestili količino pridelane zelenjave. Kljub temu je zadruga odkupila približno enako količino sadja in zelenjave kot leto prej, to je okoli 2500 ton, kar jo še vedno uvršča med največje odkupovalce v državi.

Vse mleko proda Ljubljanskim mlekarnam

Pri tem Prus opozarja na nizke odkupne cene zelenjave, te so se v lanskem letu zmanjšale za kar 15 do 20 odstotkov. »KZ Krka na to žal nima vpliva, cene diktirajo veliki trgovski sistemi, ki so tudi glavni odkupovalci zelenjave, ki jo mi odkupimo od dolenjskih in belokranjskih kmetov.« Kot ob tem poudarja, slovensko okolje tudi ni naklonjeno mesnopredelovalni industriji.

»Večino visokokakovostnega slovenskega mesa gre v tujino po bistveno višjih cenah, kakršnih si slovenski trg pač ne more privoščiti.« Novomeška zadruga na leto odkupi okoli 2900 glav živine, večinoma goveje. Vse kmetije, od katerih odkupuje živino, imajo certifikat izbrana kakovost. »To pomeni, da se kmetje držijo strožjih pravil pri prehrani, nastanitvi živali, krajše so transportne poti, poreklo je kontrolirano.« KZ odkupi tudi okoli 20 milijonov litrov mleka na leto, prav tako s certificiranih kmetij, vse mleko pa proda Ljubljanskim mlekarnam.