Slovenija je dosegla javni dolg v višini 32.248 milijonov evrov. Obseg denarja v obtoku (M1) pa je znašal 18.081 milijonov evrov, kar je 56 odstotkov »javnega dolga«. Evropska centralna banka (v nadaljevanju ECB) je dolžna vsaki državi članici evrskega območja zagotoviti ustrezen obseg likvidnostnih sredstev v obtoku, to je njena obvezna storitev. Na ta sredstva se ne smejo obračunavati obresti. Ker pa istovetijo likvidnostna sredstva v obtoku (M1) z dolgovi, si jemljejo pravico, da zahtevajo izplačilo obresti.

Za vsako gospodarstvo je ključnega pomena, da ima toliko denarja v obtoku, da podpira razvoj gospodarstva. Kot prispodobo lahko uporabljamo količino krvi v človeškem telesu, ki pri enoletnem otroku znaša cca tri litre, ta količina pa se povzpne na osem litrov odraslega človeka. Torej, če je premalo likvidnostnih sredstev v obtoku, se zavira razvoj gospodarstva, kot bi zavirali zdravo rast človeka, tako kot če bi mu odvzeli nekaj litrov krvi.

Praviloma ustrezna likvidnostna sredstva v obtoku zagotavlja javna centralna banka suverene države. V primeru Slovenije in članic evrskega območja pa je po evropski pogodbi to dolžna zagotoviti ECB. Postopek zagotavljanja likvidnostnih sredstev praviloma poteka z licitacijo državnih obveznic posamezne države članice evrskega območja. Za odkup teh obveznic se prijavljajo različne banke, višino sredstev za odkup obveznic pa jim zagotavlja ECB, ki ta sredstva ustvarja iz čistega niča. Vidimo, da so v primeru evrskega območja med ECB in državami vrinjeni posredniki, to so banke. To pa ni naključje. Še hujše, z uveljavitvijo ESM (european stability mechanism), fiskalnega pravila in drugih urejevalnih instrumentov si bodo morale države članice evrskega območja ta sredstva poiskati na zunanjih trgih in za njih plačevati obresti, višina katerih bo odvisna od bonitetne ocene.

V prihodnje si v takih razmerah ne moremo veliko obetati, nasprotno, za večino državljanov lahko pričakujemo poslabšanje življenjskega standarda. Na nas sta pravica in dolžnost, da poiščemo razpoke v nosilnih stebrih evrskega sistema.

Črt Tavš, Koper