v pripravi je novela zakona o veteranih. Jaz ga imenujem zakon o popravi veteranskih krivic. Verjetno bi bilo treba komu tudi vzeti status, saj ko bi moral biti na položaju obrambe domovine, ga ni bilo nikjer, ne njega ne njegove enote. No, kakor koli že, Vrhnika je bila unikum v osamosvojitveni vojni: največja tankovska brigada JLA v Sloveniji proti 184 teritorialcem in 60 policistom. Logistično podporo smo imeli v narodu. Zakaj niso bile vpoklicane partizanske enote, saj je obstajal načrt Koordinacija mobilizacije, hranjen na občinskem oddelku za ljudsko obrambo. Ljudje, Vrhničani in iz okolice, me sprašujejo, ali so bili »kužni«, da se jih ni vpoklicalo v obrambo domovine. Kdo je delal selekcijo pri pravici in dolžnosti obrambe domovine, je za mene temeljno vsebinsko vprašanje, za vas pa lahko tudi poslansko vprašanje.

Vid Drašček, Vrhnika